Innovasjon Norge har økte rammebevillinger for tilskudd og finansiering av tiltak innen for landbruket

Informasjon om dette finner dere på Innovasjon Norge sin hjemmeside for landbruk, her