Klart for Opplevelse- og kunnskapssenter i Vevelstad

Nå starter byggingen av Opplevelse- og kunnskapssenteret i Vevelstad. – Dette har vi jobbet for i mange år, og det er en stor dag når vi nå går i gang med byggingen, sier ordfører Torhild Haugann. – Dette blir et signalbygg og et viktig bidrag for reiselivet i regionen. Bygget skal også fungere som et samlingspunkt i Vevelstad, sier hun.

Senteret skal bygges i tilknytning til Vevelstad bygdetun i Forvik, midt i et sentralt kulturhistorisk område i kommunen. Bygget er tegnet av arkitekter ved Atelier Oslo og skal bli en attraksjon i seg selv. Vevelstad kommune ønsker med dette å styrke tilbud til turister og besøkende langs Kystriksveien. – Samtidig skal huset brukes som et moderne møtested for seminarer, foredrag og kulturelle arrangement rettet mot næringslivet og våre egne innbyggere, sier Haugann.

 

 

Bergkunst, geologi og kulturhistorie

Det er Helgeland Museum som skal drifte bygget og fylle det med aktiviteter, mens kommunen eier selve bygget. Utstillingene i det nye huset skal først og fremst vise fram helleristninger og hulemalerier, geologi og lokal kulturhistorie. – Dette skal presenteres på en moderne og spennende måte, sier Sofus Vikeså Kjeka, avdelingsleder ved Helgeland Museum. – Vi gleder oss til å kunne presentere Vevelstad sitt skattkammer i et innbydende og spennende bygg, sier han.

 

Entreprenør klar

Etter en anbudsrunde i sommer, er det klart at Harald Nilsen AS skal stå for byggingen av huset. – Dette er et prestisjeprosjekt som vi gleder oss til å komme i gang med, sier prosjektleder Harald Krokaa. Harald Nilsen AS har lang erfaring med signalbygg, blant andre for Sametinget og reiselivsanlegget Sami Siida i Alta. Etter en godt gjennomført samspillsfase sammen med byggherre, sluttbruker og arkitekt, er det signert en totalentreprise innenfor prosjektets rammer. Det er viktig for oss å ivareta byggherrens interesser og vi er stolte over å ha fått dette oppdraget, sier Krokaa.

 

Innenfor budsjett

Bygget har en kostnadsramme på 9,9 MNOK og i tillegg kommer utstillingskostnader på ca. 2,4 MNOK. Bygget og utstillingen er finansiert gjennom tilskudd fra Nordland fylkeskommune, Vevelstad kommune, Helgeland Museum, Sparebankstiftelsen, Helgeland Kraft og Bergesenstiftelsen. Vevelstad kommune og Helgeland Museum retter en stor takk til alle som har bidratt med økonomisk støtte. – Uten disse bidragene, hadde vi ikke kunnet starte byggingen av huset som kommer til å bety mye for hele regionen. Bygget skal stå ferdig i løpet av høsten 2023.

 

Kontaktinformasjon:
Torild Haugann, ordfører i Vevelstad

Tlf: 958 83 506, Epost: torhild.haugann@vevelstad.kommune.no

 

Sofus Vikeså Kjeka, avdelingsleder ved Helgeland Museum

Tlf: 478 38 669, Epost: sofus@helmus.no

 

Harald Krokaa, avdelingsleder/prosjektleder – Helgeland, Harald Nilsen AS

Tlf: 932 06 040, Epost: harald@hnas.no