Oppstart av navnesak 2023/404 - Helgelaante, sørsamisk navn på landskapsområdet Helgeland

Oppstart av navnesak 2023/404 - Helgelaante, sørsamisk navn på landskapsområdet Helgeland i kommunene Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Vefsn, Grane, Aarborte-Hattfjelldal, Dønna, Nesna, Hemnes, Rana, Lurøy og Træna.

Norges domstoler ønsker å bruke samisk språk som navn på institusjoner knyta til domstolene, og det er derfor behov for å fastsette en offentlig skrivemåte av navnet Helgelaante, som blir brukt i muntlig sørsamisk språkbruk om landskapsområdet med navnet Helgeland på norsk. Navnet inngår i institusjonsnavna Helgeland tingrett og Helgeland jordskifterett, som altså skal få sørsamisk navn i tillegg til de norske navna.

Det er kartverket som etter lov om stadnamn § 7 tredje ledd har rett til å fastsette skrivemåten av navnet på landskapsområdet, som kan defineres som en type naturnavn.

Høringsfrist settes til 06.02.2024, og høringsuttalelse sendes til: post@vevelstad.kommune.no eller: Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad.

 

Oppstart av navnesak Helgelaante, sørsamisk navn på landskapsområdet Helgeland (PDF, 290 kB)

Helgeaante Helgeland (PDF, 86 kB)