Pris for veldrevet gårdsbruk 2021

Forslagsfristen er 31. januar 2023.

Send oss begrunnede forslag til kandidater innen denne fristen.

Adressen er: john.kosmo@online.no. Forslag som ikke har nådd opp tidligere kan gjerne sendes inn på nytt.

Se hele teksten her (PDF, 96 kB)