Støtte til ny vannforsyning i Vevelstad

Nordland fylkeskommune ønsker å bidra til å sikre Vevelstad rent og tilstrekkelig vann i fremtiden. Derfor går fylkesrådet inn med 5,5 millioner kroner til ny hovedvannledning, sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland. - Rent vann i tilstrekkelig mengder er en forutsetning både for trivsel, bolyst og utvikling av næringslivet. Derfor er dette prosjektet svært viktig få gjennomført, fortsetter fylkesråden.

- Dette er en fantastisk julegave for kommunen! sier ordfører Torhild Haugann. - Det vil gi innbyggerne våre sikkerhet for god vannkvalitet og god beredskap. Det er også veldig viktig for næringsutviklingen i kommunen vår, blant annet etablering av smoltanlegg på Lauknes som er svært avhengig av en god vannforsyning, sier en glad ordfører.

Slik vannforsyningen er i dag så er det en liten demning ved vannkilden som slipper ut vann. Dette vannet renner nedover fjellsiden, fra 650 moh. ned til 70 moh. Vannet samles i en kulp som rommer 300 kubikkmeter med vann, som derfra renner ned mot renseanlegget i rør. 

Vannet som renner fra vannkilden og nedover fjellsiden, ligger i et skredutsatt område. Skulle det komme et skred, kan elva ta et nytt leie og kommunens innbyggere vil da være uten vann. Kommunen har per i dag ingen alternative vannkilder som kan fungere som reservevann eller nødvann. I tillegg mangler kommunen kapasitet til å etablere nye større næringsaktiviteter.

Planene for den moderniseringen av vannforsyningen innebærer fjellboring fra renseanlegget og opp til hovedvannkilden. Dette vil gi bedre kvalitet på vannet, siden vannet er mindre eksponert for bakterier. Det vil også gi styrket beredskap med høyere trykk og forsyningskapasitet.

Prosjektet har en total økonomisk ramme på 32,5 millioner kroner.