Telefontider legekontoret sommeren 2022

Info fra legekontoret:

I sommer f.o.m 24.juni t.o.m. 19.august, vil telefontiden på legekontoret være endret. De vil være kl.9-11.30 og 12.30-14. Ellers er åpningstider som vanlig, og man ringer legevakt 116117 når man trenger lege utenom telefontid. 113 om det står om liv. 22.august går vi tilbake til normalen. God sommer! Hilsen Bente og Lockhart.