Utredning oppvekstsenter

Kommunestyret i Vevelstad har vedtatt å utrede oppvekstsenter. Vi skal utrede tre ulike alternativer:

1. Dagens løsning

2. Oppvekstsenter

3. Utvidet økonomisk og administrativt samarbeid mellom områdene, altså kombinasjon av alternativ 1 og 2 i ulik grad.

I den forbindelse ønsker vi å inkludere innbyggerne i kommunen i form av å komme med innspill.  Det vi ønsker innspill på nå er hvilke fordeler og ulemper dere ser med de tre ulike alternativene.  Innspillene vil bli tatt opp og vurdert i prosjektet, men man kan ikke forvente personlig svar på alle henvendelser.

 

 

Her er referat fra møtene som har vært i forbindelse med utredning av oppvekstsenter.

 

Referat 31.03.22 (PDF, 68 kB)

Referat 26.04.22 (PDF, 113 kB)