Konfirmanttreff 2018

1.juli 2018 10.30 ble det arrangert gudstjeneste med 50-års konfirmanter tilstede.

Det var sendt ut invitasjon til 3 årskull, de som ble konfirmert i 1967, 1968 og 1969.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe for alle som var tilstede på gudstjenesten.