Valg

Mandag 13. september 2021 er det stortingsvalg.

 

Tidspunkt for forhåndsstemmegivning:

Vevelstad rådhus:   

hverdager i perioden 10.august -10.september kl. 09:00-14:00

lørdag 4. september kl. 12:00 - 14:00

onsdag 8. september kl.17:00 - 19:00                  

Vevelstad sykehjem:  mandag 6.september kl. 10:00-11:30

Hamnøya ungdomshus:  torsdag 9.september kl. 10:00-11:30

Ambulerende stemmegivning, søknad om å få stemme ved oppholdssted pga. sykdom eller uførhet, søknadsfrist 10.09.2021 kl. 10:00.

 

Åpningstider på valgdagen 13. september:

Vevelstad rådhus, kommunestyresal: kl.09:00 - 18:00

Visthus ungdomshus: kl.09:00 - 14:00

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2021.

 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.
Du kan undersøke om du står i manntallet, det er lagt ut til ettersyn på Rådhuset og Matkroken Visthus.
 
Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkortene sendes i år ut elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse.  På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut. Har du spørsmål, ta kontakt med din kommune.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.

 

Forhåndsstemming

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen tirsdag 14. september kl. 17.00.
Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.


Bruk gjerne hele åpningstiden for å unngå kø. Dersom du er syk eller er i isolasjon eller karantene så skal du ikke møte opp for å stemme. Da må du vente til du er frisk. 

Du kan forhåndsstemme på Vevelstad rådhus alle hverdager mellom kl.09:00 og kl.14:00 fra tirsdag 10. august og til og med fredag 10. september 2021.

Vi vil også holde åpent for forhåndsstemmegivning lørdag 4. september mellom kl. 12:00 og kl. 14:00, og onsdag 8. september mellom kl.17:00 og kl. 19:00.


Dessuten blir det mottak av forhåndsstemmer ved:
Vevelstad sykehjem, mandag 6. september, kl.10:00 – kl.11:30

Hamnøya ungdomshus, torsdag 9. september kl.10:00 – kl. 11:30

 

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. 
Du kan søke skriftlig eller via telefon.
Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.
Dersom du er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19 så får du også stemme hjemme. 
I henvendelsen/søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Fristen for å søke er fredag 10. september kl. 10.00. Du kan ringe kommunen eller sende en søknad til:

Valgstyret i Vevelstad kommune
Post:  Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad
E-post:  post@vevelstad.kommune.no

 

Stemme på valgdagen

Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget. 
For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og - fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2021.
Husk at for å stemme på valgdagen så må du møte opp i den kommunen hvor du er folkeregistrert. 
----
Dersom du er syk eller er i karantene eller isolasjon så kan du ikke møte opp i et valglokale. Da må du ta kontakt med din kommune for å få avgitt stemme.  Ring Vevelstad kommune på tlf. 75 03 80 00.

Velgere som oppholder seg innenriks, som er manntallsført i kommunen, og på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan etter søknad avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg. Søknaden (som også kan være muntlig pr. telefon) skal være kommet inn til kommunen innen       kl.10:00 på valgdagen.

Dersom det skulle bli et lokalt utbrudd av covid-19 i Vevelstad vil vi opprette et ekstra valglokale. Følg med på kommunens hjemmeside eller på kommunens side på sosiale medier. www.valglokaler.no vil alltid være oppdatert – også om det kommer nye ekstra valglokaler.

Her kan du stemme på valgdagen mandag 13. september 2021:

Vevelstad valgkrets, Kommunestyresalen, kl. 09:00 – 18:00.
Visthus valgkrets, Visthus ungdomshus, kl.09:00 – 14:00.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. De fleste har fått digitalt valgkort som du kan laste ned på telefonen din. Ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

 

 

Kommunestyre - og fylkestingsvalget 2019

Valgresultatet finner du her