Om Vevelstad

Kommunen ønsker tilflytting, og i den forbindelse har kommunestyret vedtatt gratis boligtomt til de som vil bygge og bo i Vevelstad. Det arbeides kontinuerlig med å ha tilgjengelige tomter – kontakt administrasjonen for mer informasjon.  

 

Kommunen tilbyr barnehageplass til alle som søker, og alle nyfødte får et gavekort på  kr 3000.

Kontaktinfo

Renate Mathisen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 03 72 88