Om Vevelstad

 Det arbeides kontinuerlig med å ha tilgjengelige tomter – kontakt administrasjonen for mer informasjon.  

 

Kommunen tilbyr barnehageplass til alle som søker, og alle nyfødte får et gavekort på  kr 3000.

Kontaktinfo

Renate Mathisen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 03 72 88