Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer
Navn Telefonnummer
Legevakt 75037100
Psykiatritjenesten 917 95 844
Barneverntjenesten 750 12 000
Alarmtelefon for barn og unge 116111
Sør-Helgeland Krisesenter 750 21 711
Kommunalteknisk (vann, avløp,vei) 995 49 952
Viltpåkjørsler 02800
Kommunedirektør 970 37 288
Ordfører 913 59 294