Tilskudd og støtteordninger

Det kan søkes midler til ulike kulturaktiviteter i Vevelstad kommune – herunder kulturvern, lokale kulturbygg, idrett og friluftsliv og lekeplasser.

Søknadsskjema til kulturmidler ligger på vår nettside eller kan fås på rådhuset. Søknadsfrist 15.april.

Søknaden sendes på epost: post@vevelstad.kommune.no

eller pr post: Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad

 

 

Andre tilskuddsordninger

I tillegg til kommunens bidrag kommer ulike tilskuddsordninger – fra fylkeskommunen, staten og næringslivet. Her nevnes noen: