Skogbruket i Vevelstad

Kommunen har blant annet ansvar innenfor følgende områder:

  •  Behandling av skoglovsaker også for politisk behandling
  •  Skogbruksfaglig rådgivning
  •  Forvaltning av ulike virkemiddelordninger i skogbruket
  •  Administrasjon og kontroll av skogplanting, ungskogpleie og tynning
  •  Kontroll og tilskuddsforvaltning av skogsveibygging
  •  Vedlikehold av enkelttema i digitale kart: Arealressursfil(AR5), veifiler