Kommunikasjon

Kart over Vevelstad

 

For å komme til Vevelstad er du avhengig av ferje/båt.

Kommer du nordfra kan du ta ferje fra Tjøtta til Forvik. For tiden går det 2 ferjer, en direkte, og en som anløper mellomstedene Stokkasjøen og Vågsodden (Hamnøya) i Vevelstad kommune. Det er Boreal som drifter dette sambandet. Rutetider finner du her.

Hurtigbåten Snøfjell går også fra Tjøtta og via mellomsteder helt inn i Vistenfjorden, info om ruteplan finner du her.

Kommer du sørfra tar du ferje fra Horn til Andalsvågen, her er det TTS som drifter. Rutetider finner du her.

 

DROSJER

På Visthus har fam. Pedersen drosje. Visthus Taxi, telefon 75 03 77 11.