Kommunikasjon

idt

Kart over Vevelstad

 

For å komme til Vevelstad er du avhengig av ferje/båt.

Kommer du fra nord kan du ta ferje fra Tjøtta til Forvik. For tiden går det 2 ferjer, en direkte, og en som anløper mellomstedene Stokkasjøen og Vågsodden (Hamnøya) i Vevelstad kommune. Det er Boreal som drifter dette sambandet. Rutetabeller Tjøtta - Forvik

Hurtigbåten Snøfjell går også fra Tjøtta og via mellomsteder helt inn i Vistenfjorden. Rutetabeller Forvik - Vistensteder - Tjøtta

Kommer du fra sør tar du ferje fra Horn til Andalsvågen, her er det Torghatten som drifter. Rutetabell Horn - Andalsvåg

 

DROSJER

På Visthus har fam. Pedersen drosje. Visthus Taxi, telefon 75 03 77 11