Veterinærvakt

Brønnøy og Vevelstad 

 

Vakttelefon:    750 23 055

Følgende veterinærer deltar i vaktordningen:

Dirk Gorter

Tina Westhelle Strand

Dina Heggheim

Johanne Olsen