Administrasjon

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder, og har ansvaret for å lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet.

se kommunens organisasjonskart her. (PDF, 102 kB)

Kommunedirektøren har ansvar for at kommunens virksomhet drives innenfor de rammer som kommunestyret bestemmer.

Kommunedirektøren skal sørge for at alle saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Ønsker du som innbygger eller lokal næringsdrivende en samtale med kommunedirektøren ta kontakt  med sentralbordet og gjør en avtale. Fortell gjerne hva saken dreier seg om slik at eventuelle forberedelser kan gjøres.

Adresse

Rådhuset

Forvikveien 118

8976 Vevelstad

 

Åpningstider

kl 10 - kl 14 alle hverdager

Kart