Fakta om kommunen

Vevelstad kommune ligger lengst nord i regionen Sør-Helgeland, se kart.

 

Per 3. kvartal 2023 er det 480 personer bosatt i Vevelstad kommune.

Se kommunefakta på SSB

 

Vevelstad er en kystkommune med bosetting helt tilbake til steinalderen, og er svært rik på fornminner.

Vi har et fantastisk bygdetun hvor vi har mange bygninger og andre severdigheter, som vi gjerne viser frem med hjelp fra Helgeland Museum.

Vevelstad kommune har en mektig og storslått natur. Ca 50 % av arealet i Vevelstad er vernet, som Lomsdal/Visten Nasjonalpark . Nasjonalparken består av områder fra Vevelstad, Brønnøy, Grane og Vefsn.

 

Hovedbosettingen i kommunen er på Vevelstad. Her ligger også kommunesenteret.

På Hamnøya, vest av Vevelstad, bor det ca 20 fastboende.

På nordsiden av Vevelstad ligger Vistenfjorden. Her ligger bygdene Stokkasjøen og Visthus hvor det bor ca 50 fastboende.

Inne i Vistenfjorden er det fastboende både i Kilvågen, på Bønå og på Aursletta.

 

Kommunevåpenet

Kommunevåpnets utforming ble vedtatt i kommunestyremøte 6.mai 1992, og vedtaket ble godkjent i Statsråd 13. november samme år. 

Vevelstad kommunes våpen er: I blått, tre omvendte svevende, sølv eller hvite, sparrer, 2-1. 

Det er Odd P. Olsen som har tegnet kommunevåpenet.