Kommunalt næringsfond for Vevelstad

Det kommunale næringsfondet skal inspirere næringsaktører i Vevelstad til å videreutvikle og/eller omstille sin virksomhet, samt stimulere gründere og andre til å starte ny næringsvirksomhet. Bedrifter som tenker langsiktig, og ønsker å etablere varige og bærekraftige arbeidsplasser i Vevelstad kommune prioriteres.

Retningslinjer kommunalt næringsfond (PDF, 216 kB)

Søknadsportal for næringsfondet (Regionalforvaltning.no)