Viltpåkjørsler

Du har plikt til å melde fra om en viltpåkjørsel

- ring politiet på 02800, som vil varsle viltnemda.