Næring

Vevelstad kommune har et tydelig mål om at det skal skapes nye arbeidsplasser i kommunen og at kommunen skal utvikle seg i takt med samfunnsutviklingen. Det betyr at kommunen skal være fremoverlent og oppdatert på utviklingstrekk som har betydning for sysselsetting i kommunen.

 

Vevelstad kommune har derfor en næringsleder som fungerer som et kontaktledd mellom næringslivet og kommunen.

 

Noen av arbeidsoppgavene til næringsleder:

  • Samtalepartner og inspirator for aktører som ønsker å utvikle dagens næringsliv, eller de som ønsker å skape nye arbeidsplasser
  • Medvirke inn mot tilrettelegging av næringsareal og infrastruktur for næringslivet, samt i kommunale planprosesser
  • Være kommunen sin kontaktperson i saker som omhandler samferdsel
  • Bistå i dialog med offentlig virkemiddelapparat
  • Profilere og markedsføre kommunen som en attraktiv kommune
  • Delta aktivt i regionale samarbeid
  • Saksbehandling av kommunalt næringsfond

Kontaktinfo

Renate Mathisen
Kommunedirektør
E-post
Telefon 97 03 72 88