Helsestasjon

Helsestasjonen holder til i Forvikveien 135 (det gamle bankbygget), samme lokaler som legen.

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-24 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade..

Hva tilbyr vi?

Hjemmebesøk til nyfødte

Helseundersøkelser av barn

Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.

Ammehjelp

Foreldreveiledning

Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram

Oppfølging av barn med spesielle behov

Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner

Fysioterapi

Skolehelsetjeneste

Reisevaksinering

Smittevern
 

Eksterne lenker:

Barnevaksinasjonsprogrammet

Ammehjelpen.no

Kontaktinfo

Elin Vasseng
Konstituert helsesykepleier
E-post
Telefon 97 76 77 89

Åpningstider

Mandager åpent fra 08.00 - 17.00

  • Skolehelsetjeneste fra kl. 09.00 - 12.00 i ungdomsskolefløyen - rom "Våg".
  • Helsestasjon for ungdom fra 13 til 24 år kl. 15.00 - 17.00 på helsestasjonen.

Tirsdager åpent kl. 08.00 - 15.00 på helsestasjonen.