Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Her finner du lenke til Husbankens side om bostøtte.

Du kan også ta kontakt med ditt lokale NAV kontor for hjelp og veiledning.