Det himmelske speil

Vevelstad kommunes kunstverk i prosjektet Skulpturlandskap Nordland.

Offisiell tittel på kunstverket er Opus for himmel og jord.