Ansatte og menighetsråd

Ansatte i kirken
Stilling Navn Telefon E-post
Kirkeverge Jan Kristiansen 978 74 646 jan.kristiansen@bronnoykirke.no
Kirketjener Jack Hugo Haukland 902 77 656
Sokneprest Kristina Koskevica 992 29 688 kristina.koskevica@bronnoykirke.no
Organist Liv Anne Grubbmo 996 10 769
Leder menighetsråd Sigrid Vevelstad 416 85 299