Visthus kapell

Kapellet ble vigslet i 2008.

Sommeren 2016 sto det ny altertavle og alterbord ferdig. Odd. P. Olsen hadde laget begge deler.

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 97 87 46 46

Besøksadresse:

Kirkestua

Forvikveien 166

8976 Vevelstad 

Jack Hugo Haukland
Kirketjener
Mobil 90 27 76 56