Visthus kapell

Kapellet ble vigslet i 2008.

Sommeren 2016 sto det ny altertavle og alterbord ferdig. Odd. P. Olsen hadde laget begge deler.

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 978 74 646
Jack Hugo Haukland
Kirketjener
Mobil 902 77 656