Valg

Mandag 11. september 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

På valgdagen må du stemme i hjemkommunen din. Det er den kommunen du er folkeregistrert som bosatt 30. juni 2023.

 

Tidligstemmegivning: fra 3. juli til og med 9. august.

Forhåndsstemmegivning: fra 10. august  til og med 8. september. 

Stemmegivning hjemme (ambulerende stemmegivning): det må søkes om å få stemme ved oppholdssted pga. sykdom eller uførhet, søknadsfrist kommer.

 

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Vi legger ut manntallet til offentlig gjennomsyn  ca. 10. juli 2023, mer informasjon kommer.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du er manntallsført. 

Valgkortene sendes ut elektronisk i første del av juli til de fleste i kommunen. Du vil finne det i din digitale postkasse.  På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Husk å laste valgkortet ned på telefon og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke å skrive det ut. Har du spørsmål, ta kontakt med din kommune.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.

 

Forhåndsstemming

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen tirsdag 12. september kl. 17.00.
Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

 

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. 
Du kan søke skriftlig eller via telefon.
Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.
I henvendelsen/søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på.

Du kan ringe kommunen eller sende en søknad til:
Valgstyret i Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad
E-post:  post@vevelstad.kommune.no

 

Stemme på valgdagen

Du har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget hvis du står i manntallet. 
For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og - fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2023.
Husk at for å stemme på valgdagen så må du møte opp i den kommunen hvor du er folkeregistrert. 

Dersom du er syk på valgdagen, kan du ta kontakt med kommunen for å få avgitt stemme.  Ring Vevelstad kommune på tlf. 75 03 80 00 innen kl. 10:00.
 

 

Kommunestyre - og fylkestingsvalget 2019

Valgresultatet finner du her