Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten i Vevelstad har som hovedoppgave å bosette, samt kvalifisere flyktninger til jobb eller utdanning. Dette gjøres gjennom å fremskaffe boliger og hjelpe flyktninger i introduksjonsprogrammet.

Arbeidsoppgaver:

  • Etablere 1. gangs bosetting for nyankomne
  • Hjelpe til i etableringsfasen. Veilede flyktninger både i praktiske- og i økonomiske gjøremål
  • Følge opp flyktningene i hjemmesituasjon
  • Informere om norske forhold og kultur generelt, samt introdusere de til Vevelstad kommune spesielt
  • Utarbeide individuelle planer for den enkelte flyktning
  • Vedta og følge opp introduksjonsprogram for den enkelte flyktning
  • Saksbehandling, fatte vedtak mm.

Vevelstad flyktningetjeneste tilbyr norskopplæring og kurs i samfunnskunnskap i samarbeid med Brønnøy voksenopplæring som en del av introduksjonsprogrammet.

Flyktningetjenesten følger opp og hjelper de som er bosatt i kommunen, samt de som er deltagere i introduksjonsprogrammet. Avdelingen har hovedansvaret den perioden introduksjonsprogrammet varer.

Kontaktinfo

Raymond Holm Larsen
Flyktningkoordinator
E-post
Telefon 90 20 09 91