Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

- Klagen må være skriftlig og begrunnet

- Klagen må være postet før fristen går ut

- Vi vurderer klagen først og kan endre vårt vedtak

- Hvis vi ikke er enige i din klage, sendes klagen til Fylkesmannen

- Fylkesmannen avgjør klagen

 

Hva skal klagen inneholde?

- Hvilket vedtak du klager på

- Den eller de endringer du ønsker

- Begrunnelsen for klagen

- Eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

 

Send klagen til

 

Vevelstad kommune
Forvikveien 118
8976 Vevelstad