Trenger du å søke?

I henhold til plan- og bygningsloven er enkelte tiltak søknadspliktige og noen er ikke, mens mindre tiltak kan være unntatt søknadsplikt. For å finne mer ut om ditt tiltak, sjekk følgende linker til Direktoratet for byggekvalitet sin hjemmeside:

 

Bygge selv

Byggeregler

 

Ved behov kontakt kommunen før du begynner med tiltak, for å unngå et evt. tilleggsgebyr.

Kontaktinfo

Kaj Kylén
Rådgiver
E-post
Telefon 90 23 85 32