Ukraina - krisen

Kommunen har etter at krigen brøt ut fått flere henvendelser vedrørende krisen i Ukraina. På denne siden legger vi ut aktuell informasjon og lenker.

 

Vevelstad kommune har 11.01.2023 vedtatt at vi kan bosette inntil 10 flyktninger i 2023. Bosettingen vil skje i samarbeid med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). 

 

Har du ledig bolig for utleie til flyktninger?

Da ønsker vi at du fyller ut skjema og sender til post@vevelstad.kommune.no

Skjema finner du her (PDF, 64 kB)

 

 

Myndighetene fraråder private henting av flyktninger. 

Myndighetene fraråder på det sterkeste at private reiser til grensen av Ukraina for å hente flyktninger. Det er med på å skape en enda mer uoversiktlig situasjon. Det foregår dessverre menneskehandel langs grensa. Det er også registrert at enkelte opererer med falsk identitet. Det kan i verste fall føre til at andre enn flyktninger kommer hit.

Regjeringen 17.03.22; Pressekonferanse om flyktninger fra Ukraina

 

Snakk om det

Vi vet at mange er bekymret som følge av krisen i Ukraina. Det er spesielt viktig å ikke overlate barn til deres egne fantasier når de er i møte med vanskelig tematikk.

Utdanningsdirektoratet har gode råd om hvordan du snakker med barn og unge om kriser.

På helsenorge finner du en oversikt over hjelpetelefoner der du kan være anonym.

Regjeringen svarer på ofte stilte spørsmål om angrepet på Ukraina

NRK super: Episode om krigen i Ukraina
UNICEF: “Hvordan snakke med barn om krig” 
Redd barna: "Slik snakker du med barn om krig"

 

Informasjon fra UDI

På UDI sin nettside: informasjon om situasjonen i Ukraina

Informasjon som:

    - Hvordan søke beskyttelse (asyl)
    - Svar på spørsmål om:
    - 
Å hjelpe flyktninger fra Ukraina
    - Utreise og søknader fra Ukraina
    - Innreise til Norge for ukrainske borgere
    - Beskyttelse (asyl) i Norge
    - Oppholdstillatelser og visum som utløper
    - Familieinnvandring fra Ukraina
    - Oppholdstillatelse for arbeid

 

- Informasjon til russiske borgere: udi.no

 

 

Informasjon til befolkningen om jodtabletter

Vevelstad kommune har i tråd med nasjonale anbefalinger jodtabletter tilgjengelige for sine innbyggere i den mest sårbare målgruppen (barn, unge under 18 år, gravide og ammende).

Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år.

Risikogrupper
Barn og unge under 18 års, samt gravide og ammende regnes som den sårbare gruppen fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbukskjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Og det er derfor spesielt viktig at denne gruppen tar jodtabletter ved en eventuell atomhendelse som rammer kommunen. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år. 

For barn og unge vil tablettene være tilgjengelig der barn og unge oppholder seg, på dagtid dvs i skoler og barnehager.  For gravide, ammende og små barn som ikke er i barnehagen, vil tablettene være tilgjengelige på legevakta. Om nødvendig vil Kriseutvalget for atomberedskap gi anbefaling om å ta jodtabletter etter en atomhendelse. Det er ulik dosering avhengig av alder. Dette kommer frem av pakningsvedlegget ved utdeling av tablettene.

For barn og unge under 16 år er det behov for å få samtykke evt ikke samtykke fra foreldre. 
Det vil bli sendt ut skjema via skoler og barnehager.

Jodtabletter til husholdninger selges i apotek
Alle under 40 år, gravide, ammende og de med hjemmeboende barn anbefales å kjøpe jodtabletter for hjemmelagring. De skal bare tas etter råd fra myndighetene.
Oppbevaring av jobtabletter i hjemmet kommer altså i tillegg til de kommunen har på skoler og barnehager.