Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt.

Kommunestyret i Vevelstad vedtok 17. desember 2010 at det skal skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen fra og med skatteåret 2011, jfr. eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 .

Kommunestyret i Vevelstad vedtok 23.februar 2011 Eiendomsskattevedtekter for Vevelstad kommune.

Endringer i Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 gjelder fra og med 2019, og pålegger omtaksering av enkelte anlegg.

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn senest 1. mars skatteåret.

Adresse

Takst/eiendomsskattegrunnlag

Promillesats

Skatt

Stakkvika

160 000

7

1 120

Husvika

175 000

7

1 225

Storsteinvika

160 000

7

1 120

Andalsvågen 1

14 670 000

7

102 690

Hamnsundet 1

19 032 000

7

133 224

Kalvhylla

17 250 000

7

120 750

Stokkasjøen

24 900 000

7

174 300

Korsvikveien 11

2 300 000

7

16 100

Industriveien 7/9/11

5 800 000

7

40 600

Telenor AS

5 359 445

7

31 263

 

Budsjettvedtak 2020

 

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettet vedta hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for kommende år.

Den 18.desember 2019 vedtok kommunestyret at den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 7 promille, jfr. esktl. §11

Informasjon om klagerett

 

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt jfr. eiendomsskattelovens § 19, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.
Klagefristen er 6 uker fra offentliggjøring.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret som har adresse:

Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad

eller på e-post til post@vevelstad.kommune.no.

Vi ber om at klagen merkes tydelig med anleggsnummer, eventuelt gårds-og bruksnummer.