Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en kommunal skatteform som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i Lov om eiendomsskatt.

Kommunestyret i Vevelstad vedtok 17. desember 2010 at det skal skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen fra og med skatteåret 2011, jfr. eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 .

Kommunestyret i Vevelstad vedtok 23.februar 2011 Eiendomsskattevedtekter for Vevelstad kommune.

Endringer i Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 gjelder fra og med 2019, og pålegger omtaksering av enkelte anlegg.
Og kategorien ‘Verk og bruk’ erstattes med ‘Næringseiendom’.

Skattelistene legges ut til offentlig ettersyn senest 1. mars skatteåret.

AdresseTakst/eiendomsskattegrunnlagPromillesatsSkatt
Norgesskjell AS

495 000

7

3 465

Akvafuture AS

56 661 000

7

396 627

Nova Sea AS

44 450 000

7

311 150

Vevelstad Eiendomsselskap AS

5 800 000

7

40 600

Telenor AS

6 252 686

7

6 252

Linea AS

62 429 584

7

437 007

 

Budsjettvedtak 2023

 

Kommunestyret skal hvert år i forbindelse med budsjettet vedta hvilke satser og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for kommende år.

Den 21.desember 2023 vedtok kommunestyret at den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2024 er 7 promille, jfr. esktl. §11

 

Informasjon om klagerett

Klage på fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt jfr. eiendomsskattelovens § 19, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Merk at det er grunnlaget for selve utskrivingen på eiendommen, og skattetaksten som kan påklages – ikke skattesatsen eller skattebeløpet.
Klagefristen er 6 uker fra offentliggjøring.

Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret som har adresse:

Vevelstad kommune, Forvikveien 118, 8976 Vevelstad

eller på e-post til post@vevelstad.kommune.no.

Vi ber om at klagen merkes tydelig med anleggsnummer, eventuelt gårds-og bruksnummer.