Startlån

Startlån kan være en inngangs mulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Startlån kan gi deg mulighet til få en nøktern og rimelig bolig. 
Vi legger vekt på at: 

-  du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig

-  du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Hvem kan få startlån?

Startlånet er behovsprøvd.
Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

 

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

 

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

 

Slik søker du

Søk startlån gjennom Husbanken her.

 

Du kan henvende deg til NAV Sør - Helgeland for å få hjelp og veiledning.