Gudstjenester

Gudstjenester
Sted dato tidspunkt
Vevelstad kirke 14. juli 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 18. august 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 1. september 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 22. september 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 6. oktober 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 20. oktober 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 3. november 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 1. desember 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 24. desember 2019 kl 13.00
Vevelstad kirke 29. desember 2019 kl 10.30

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 978 74 646