Kommunedelplaner

I tillegg til kommuneplanen er det vedtatt 3 kommunedelplaner i Vevelstad.

 

 

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 - 2023

 
 

Energi- og klimaplan for Brønnøy, Vega og Vevelstad 2011-2015:

Kan lastes ned her. (PDF, 891 kB)

Felles faktadel. Energi og klimaplan for Brønnøy, Vega og Vevelstad kommune 2011-2015: