Gravemelding

Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn.

Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen. Dette gjelder all graving/arbeid i jord, for eksempel graving av tomt, drenering, grøft, pilarer, gjerdepåler, merkepinner, p-plass osv. Graving utenfor vei avtales med grunneier.

Den som skal utføre gravearbeidet må nå selv gå inn på gravemelding.no. Her må du registrere deg og fylle ut gravemelding med kart.

Etter mottatt tilbakemelding skal denne leveres Plan og ressursetaten for godkjenning og evt. påvisning av kommunalt ledningsnett.