Vevelstad sykehjem har 2 ledige sommerjobber for ungdom mellom 16 og 18 år.

Søknadsfrist 20.mai 2018 - snarlig tiltredelse.

Fra 1. august 2018 er det ledig fast 60 % stilling som pedagogisk leder i barnehagen ved Visthus oppvekstsenter.

Fra 1. august 2018 er det ledig 100 % fast stilling som pedagogisk leder ved Storbjørka barnehage.