Storbjørka barnehage har ledige forskjellige assistent stillinger.

Søknadsfrist: 1. august 2018

Vevelstad sykehjem har ledig en 100 % vikariat stilling som sykepleier, 50 % fast stilling som helsefagarbeider, og en 50 % vikariat stilling som helsefagarbeider.

Søknadsfrist: 28.07.18

Ledig fra 1.august 2018 - Søknadsfrist 1.august 2018

Vevelstad kommune har fra 1.august ledig midlertidig stilling som inspektør/avdelingsleder ved Vevelstad sentralskole, Visthus oppvekstsenter og Voksenopplæringen.