KORONAVIRUSET - Viktig oppdatering - sist oppdatert 23. mars

Aktuelt

  • 23.03.2020 VI TRENGER DIN HJELP
    For å sikre fortsatt god beredskap innen helse og omsorg i kommunen ber vi nå alle med helsefaglig bakgrunn, og som har annen erfaring innenfor helsetjenesten, eller kan hjelpe og bidra på annet...
  • 16.03.2020 16. mars 2020 - Vedtak om utvidet karantenebestemmelser i Vevelstad kommune
    For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vevelstad kommune mandag 16.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven...

Hva skjer i Vevelstad