KORONAVIRUSET - sist oppdatert 27. november 2020

Aktuelt

  • 24.11.2020 Budsjett 2021 & økonomiplan 2021-2024
    I henhold til kommunelovens § 14-3 og § 14-4 legges formannskapets forslag til budsjett- og økonomiplan for planperioden 2021–2024 ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset og Biblioteket til den 11...
  • 19.11.2020 Styrking av kommunale næringsfond
    Vevelstad kommune har fått overført 983 010 kroner til styrking av kommunale næringsfond for 2020. Midlene skal gå til kommuner som er særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av...

Hva skjer i Vevelstad

Ingen planlagte hendelser