Søknadsfristen er 15. september 2020

Fra mandag 22. juni vil det åpnes for normale åpningstider på treningssenteret.

Tilbudet vil bli evaluert på nytt igjen fredag 3. juli.

SMITTEVERN VED BESØK PÅ VEVELSTAD SYKEHJEM

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon.

Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg.

Stasjonen er nå åpen onsdager i lik uke, fra 14 - 19. 

Vevelstad formannskap har i dag 15. april opphevet de lokale karantenebestemmelsene.

Vevelstad kommunestyre vedtok den 2. april 2020, ny lokal forskrift om utvidede karanteneregler i Vevelstad kommune.

Når du blir permittert, må du snarest registrere deg som arbeidssøker på nav.no

Dette gjør du ved å logge deg inn på Ditt nav på nav.no med Bank-ID.

Så kan du søke om dagpenger.