Metereologisk institutt har sendt ut varsel om stor skogbrannfare, oransje farenivå, for Helgeland. 

Det blir litt redusert åpningstid på biblioteket uke 32 og 33 (5. - 16.august).

Uke 34 og 35 blir biblioteket stengt.

Dette grunnet ferie.

Forventes oppstart fredag 9. august 2019

Kommuneplanen, som består av en arealdel og en samfunnsdel, er det overordnede langsiktige styringsdokumentet for en kommune. Vevelstad kommune skal nå utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. Samfunnsdelen fastlegger langsiktige linjer for kommunens politikk og utvikling. Det langsiktige perspektivet skal bygge opp under en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, for samfunnet og for kommende generasjoner på en slik måte at utviklinga imøtekommer dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Vevelstad kommunestyre har i møte den 08.05.2019 vedtatt planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. Rådmannen har satt ned et eget arbeidsutvalg.

Planprosessen gjennomføres fram til vedtak av plan, og så godt som mulig i tråd med vedtatt framdriftsplan.

10.-12 september 2019. Påmelding innen 2.august.

Bli med på guidet tur i sommer og opplev den spennende geologien i Trollfjell Geopark! Geoparken arrangerer turer med lokal guide i alle 6 kommunene i løpet av sommerhalvåret.

Har du et egnet område å tilby for å anlegge en ny og forskriftsmessig oppført SHMIL-gjenvinningsstasjon på?
Anlegget skal brukes til innsamling av avfall i ulike containere ved metall, plast, tre, glass, kartong mv.

Bli kjent med lokal geologi

Hver mandag fra kl 10 - 11