SMITTEVERN VED BESØK PÅ VEVELSTAD SYKEHJEM

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Vevelstad/Vefsn kommune i Nordland
Søker: Nova Sea AS org. nr. 961 056 268
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: 4680 tonn MTB
Lokalitet: 31217 Stokkasjøen​​​​​​​
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º46,951` Ø 12º35,507` ​​​​​​
Midtpunkt fôringsflåte N 65º47,092` Ø 12º35,695`​​​​​​​
Kontaktadresse: «post@Vevelstad.kommune.no»​​​​​​​

Det blir friluftsskoler i alle seks medlemskommunene sommeren 2020. Dette er vi veldig glade for at vi får lov til å arrangere.

Vi er pålagt noen restriksjoner; ingen overnatting og ikke servering av mat. Men vi skal lage gode dagsturopplegg for ungene.

 

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon.

Noen lurer på om måser som har slått seg til på taket kan jages og reir kan fjernes, mens andre lurer på reglene for sanking av egg.

Stasjonen er nå åpen onsdager i lik uke, fra 14 - 19. 

Informasjon fra Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Vi ønsker å feire 17. mai i år også,
men på grunn av Korona blir det en annerledes feiring.

Vi ønsker forslag til hvordan årets 17. mai kan være.