DistriktsMobilen har reduserte åpningstider i september/oktober.

Les åpningstidene her (PDF, 111 kB)

Vevelstad kommune ønsker å tilrettelegge et boligfelt, og ønsker med dette et forslag på mulige områder fra grunneiere, men ikke på dyrket eller dyrkbart areal

 

For å kunne øke innbyggertallet i kommunen og gjøre kommunen mer attraktiv for innflytting ønsker kommunen at det legges til rette for bl.a. nye boligfelt eller å kunne foreslå boligtomt til de som ønsker det. 

 

Kommunen er per dags dato ikke kjent med initiativ fra private grunneiere for å få regulert nye boligfelter. Vevelstad kommune ønsker å være en pådriver og initiativtaker til å foreslå og legge grunnlaget for etablering og regulering av nye boligfelt.


I forbindelse med den påbegynte revisjonen av kommuneplanens arealdel forventes det at det vil komme inn innspill og private forslag for nye bolig- og hytteområder - eller en kombinasjon av disse. Planarbeidet forventes å bli vedtatt tidligst sommeren 2022. Deretter kan detaljreguleringsplaner for vedtatte områder utarbeides.


I tillegg til mulige innspill og forslag fra privatpersoner kan kommunen omregulere sine egnete områder i eksisterende reguleringsplaner, slik at man raskere skal kunne tilby kommunale boligtomter.

 

Vi legger vekt på at områder som overordnete myndigheter fraråder å bli planlagt utbygget til andre formål, f.eks. dyrka mark, skal vernes om. Dyrka mark er en mangelvare i kommunen og utgjør et viktig ressursgrunnlag for landbruksproduksjon og -næring, som flere innbyggere får sine inntekter i fra.

Ta kontakt med kommunen på e-post post@vevelstad.kommune.no eller ring 75 03 80 00.

Kransnedleggelse av ordfører i Vevelstad ved krigsminnesmerket, Austerfjorden, i forbindelse med Sjøbergmarsjen den 7. august 2021. Marsjen er en minnemarsj som ble arrangert for første gang i 1984. Marsjen har som formål å lede oppmerksomheten tilbake til begivenheten under 2.verdenskrig. Den er til minne om de som falt og for folks vilje til innsats for fedrelandets sak. Marsjen går i det terrenget hvor motstandsfolk bar våpen og ammunisjon i 1942-44. Deres tro på at det arbeidet de var med på, tjente fredens sak, kostet hele 27 av dem livet i 1942-44.

Sjøbergmarsjen blir arrangert av Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) Sør-Helgeland. På gruppebildet vises fra høyre: Hans-Petter Pedersen , Ole Morten Pedersen, Ole Arnold Bønå, Torhild Haugann og Kurt Eirik Olsen. 

Norges nasjonalparkkommuner har en sommerkampanje gående.

Les mer her (PDF, 64 kB)

 

Kjære alle sammen

På denne dagen for ti år siden ble 77 mennesker drept. Åtte av dem i regjeringskvartalet og 69 på Utøya. 22. juli er en dato som har brent seg fast i minnet - for enkeltmennesker og for nasjonen. I dag minnes vi alle de som mistet livet, og sørger over tapte menneskeliv i en stille markering.

Les hele talen her (PDF, 234 kB)

Under "Kultur, Idrett og Fritid" er det laget nye spennende sider. Her finner dere informasjon om Lomsdal-Visten nasjonalpark, Visit Vevelstad og Trollfjell UNESCO Global Geopark.

Følg link her

Oppstart av slamtømming i dag 5. juli. De begynner i Andalsvågen og jobber seg nordover. Det blir sendt ut SMS i dag til de berørte. Hamnøya og Stokka/Visthus blir tatt senere.

Barnas turlag Vevelstad ble offisielt opprettet 19.mai 2021 på årsmøtet til DNT Sør Helgeland.

Som en start er det merket seks turboturer som er «barnas fjelltrim». Fine turer for barn i alle aldre.

Informasjon til innbyggere/bedrifter om kommunens bruk av Varsling24

for å varsle husstander og andre om hendelser via SMS og e-post og hvordan de skal holde sine kontaktdata oppdatert..

TellTur er friluftrådenes elektroniske system for turregistrering i hele Norge

telltur.no kan du gjøre deg kjent med turmuligheter, orientere deg i kart, registrere turer og delta i konkurranser. TellTur driftes av friluftsrådene i Norge. På Leka og Sør-Helgeland (Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad) er det Trollfjell friluftsråd som koordinerer arbeidet på vegne av kommunene.