For alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker

 

Feie- og tilsynstjenesten har nå fått et nytt verktøy som skal hjelpe dem med enklere varsling av feiing og tilsyn i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommune.

Alle søknader må sendes inn via elektronisk søknadssenter innen 1. november 2020. Det er altså ikke mulighet til å sende inn papirsøknad. Ved første gangs bruk må du registrere deg som bruker (se veiledning under «logg inn»). Dersom søknadsfristen ikke overholdes, skal søknaden avvises. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad må være avtalt med Fylkesmannen.

Prosjektrapport fra grunnkurset i systemorientert design ved Design- og arkitekthøyskolen i Oslo

Konfliktrådet har til oppgave å mekle mellom parter i en konflikt.
Dette gjelder både saker overført fra politiet og saker som partene selv henviser.
Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler.
Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

 

Har du lyst til å spille gitar?

Kommunen har i høst ansatt Rune Almås som musikklærer i skolen. Rune jobber i tillegg hos kulturskolen i Alstadhaug.

Han har takket ja til å undervise i et «kulturskoleprosjekt» der kommunen tilbyr gratis gitarkurs for elever fra 5. – 10. trinn.

Kun åpnet for vaksinasjon til anbefalt risikogruppe.

Alle får innkalling via brev.

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021  fra Sametinget, gjennom ordningen

– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer

- Fartøyvern

Søknadsfrist: 1.november 2020

Hvordan er lag- og foreninger påvirket av koronapandemien? Det kan søkes om støtte for tapte inntekter. Søknadsfrist 4. november 2020

På grunn av tekniske problemer utsettes feiing i Vevelstad inntil videre.

Kommunen håper å være i gang med feiingen i løpet av oktober 2020.