Kjære alle sammen

På denne dagen for ti år siden ble 77 mennesker drept. Åtte av dem i regjeringskvartalet og 69 på Utøya. 22. juli er en dato som har brent seg fast i minnet - for enkeltmennesker og for nasjonen. I dag minnes vi alle de som mistet livet, og sørger over tapte menneskeliv i en stille markering.

Les hele talen her (PDF, 234 kB)

DistriktsMobilen har reduserte åpningstider i juli/august

Les åpningstidene her (PDF, 105 kB)

Iht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det om at det er igangsatt arbeid med detaljregulering for settefiskanlegg i Vevelstad kommune.

Les mer her

Under "Kultur, Idrett og Fritid" er det laget nye spennende sider. Her finner dere informasjon om Lomsdal-Visten nasjonalpark, Visit Vevelstad og Trollfjell UNESCO Global Geopark.

Følg link her

Oppstart av slamtømming i dag 5. juli. De begynner i Andalsvågen og jobber seg nordover. Det blir sendt ut SMS i dag til de berørte. Hamnøya og Stokka/Visthus blir tatt senere.

Brønnøy kommune har i perioden avtale med Helgeland krisesenter i Mosjøen - telefon: 75 17 36 99.

Fra 2. august har vi som vanlig døgnåpent med samtale- og botilbud for kvinner, barn og menn - Telefon 75 02 17 11.

Ta gjerne kontakt med oss! 

Med vennlig hilsen

Sør-Helgeland Krisesenter

 Vi vil gjerne komme i kontakt med deg som benytter tjenesten “søknad om redusert foreldrebetaling”.

Ønsker du å bidra til å lage tjenester som er lett å forstå og bruke? Vi trenger hjelp fra deg som har brukt tjenesten “redusert foreldrebetaling” før eller som har rett på det.

Barnas turlag Vevelstad ble offisielt opprettet 19.mai 2021 på årsmøtet til DNT Sør Helgeland.

Som en start er det merket seks turboturer som er «barnas fjelltrim». Fine turer for barn i alle aldre.

Informasjon til innbyggere/bedrifter om kommunens bruk av Varsling24

for å varsle husstander og andre om hendelser via SMS og e-post og hvordan de skal holde sine kontaktdata oppdatert..

Dette er midler kommunene mottar fra Statsforvalteren for viderefordeling til eiere av landbrukseiendommer. Hver kommune skal lage en plan for bruken av midlene (en Tiltaksstrategi) så tiltakene som kan støttes er forskjellig fra kommune til kommune.