Vevelstad kommune ber om at det tas kontakt med kommunen ved feil på kobbernettet

Vevelstad kommune  har indeksregulert kommunens gebyrregulativ. Justerte gebyr gjelder fra 1. januar 2020.

 

Gjelder fra 4. desember 2019

Forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

Prosjektet for å realisere planen om fiberbredbånd til store deler av kommunen er i gang

Spørreundersøkelsen foregår via mobiltelefon/SMS fom 10.oktober 2019

Bli kjent med lokal geologi

Hver mandag fra kl 10 - 11