Deler du brønn med naboen?

Trollfjell friluftsråd lanserer TellTur i regionen- et elektronisk system for turregistrering. Telltur.no gir deg oversikt over turmål inkl kart og veibeskrivelser, og du kan enkelt registrere turene dine, holde oversikt og delta i konkurranser.  

Den 6. desember 2018. holder Fylkesmannen et informasjonsmøte om Inn på tunet.

Sted: Kinosalen, Brønnøy rådhus.

Til gårdbrukere som vurderer "Inn på tunet "som en mulighet for ny næringsvirksomhet på sin gård og:

- vil lære mer om Inn på tunet

- bli kjent med godkjenningsordningen til "Inn på tunet"

- ønsker informasjon om hvilke behov kommunen har for "Inn på tunet"-tjenester

Frist for skriftlige tilbakemeldinger 15.desember 2018.

Fra 1.november kommer jodtablettene i salg på apotekene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  inviterer til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap!

Rusfri Oppvekst skal arrangere foredrag i Brønnøysund og Sandnessjøen med Magne Raundalen

( Bedre hjelp til traumatiserte barn)