Brønnøy Jeger- og Fiskeforening har ønske om å gjennomføre jegerprøvekurs i Vevelstad i samarbeid med Vevelstad kommune. Dersom det blir tilstrekkelig påmeldte kan kurset gjennomføres helgene i uke 5 og 6 (2. februar til 11. februar 2018)

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til gjennomføring av tiltak som vil være med å fremme gode holdninger i trafikken!

Midlene tildeles til første halvår av 2018 og kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø.

Frist for søknad er 10. mars 2018.

Frist for etterregistrering er 10.januar 2018

Vevelstad kommune har mottatt kr 500.000,- fra Nordland Fylkeskommune til et Utviklings- og rekrutteringsprosjekt i Landbruket

Ordfører delte ut blomster og gaver til fødte i 2017.

I regi av Sør-Helgeland Regionråd arrangeres det algeseminar i Allbrukshuset i Vevelstad, påmeldingsfrist 9.januar 2018