Har du lyst til å være styremedlem i Majavasstragediens Venner styre?

Er du interessert henvend deg til:

Frank Wikene Rødal, mobil: 41697481

epost: post@rutedoktoren.no

Dette er gjeldende inntil videre, grunnet Covid-19.

Plast i ulike former er mye brukt i landbruket. Rundballeplast utgjør en stor del av plastbruken i landbruksnæringa, men blir fort et lite velkomment syn i landskapet dersom det blir liggende igjen som rester på et jorde, hengende i trær eller flytende i vassdrag.

Tips til håndtering av landbruksplast: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/landbruk-og-reindrift/Jordbruk/Pass-pa-landbruksplasten/

Treningssenteret holder fremdeles stengt - ny vurdering etter 18. januar!

Forskrift om Hundehold i Vevelstad kommune vedtatt 18.11.2020 av Vevelstad kommunestyre

 

Vevelstad kommune har fått overført 983 010 kroner til styrking av kommunale næringsfond for 2020. Midlene skal gå til kommuner som er særlig hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Kommunestyret har vedtatt en ramme på kr 300 000 til lokalt næringsliv, kr 300 000 til utviklingstiltak av kommunen, og kr 383 010 som overføres til neste år.

Trenger du mer informasjon, eller hjelp til søknad, ta kontakt med Frivilligsentralen.

Søknadsfrist 4. desember 2020

For alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker

 

Feie- og tilsynstjenesten har nå fått et nytt verktøy som skal hjelpe dem med enklere varsling av feiing og tilsyn i Brønnøy, Vega og Vevelstad kommune.