Bli med på guidet tur i sommer og opplev den spennende geologien i Trollfjell Geopark! Geoparken arrangerer turer med lokal guide i alle 6 kommunene i løpet av sommerhalvåret.

Vevelstad kommune ønsker innspill om bredbåndshastigheten hos innbyggerne, innen 24.mai 2019.

Vevelstad kommune lyser ut elgjakt i Laksmarka i perioden 2019 – 2021. Søknadsfrist er satt til 1 juni 2019.

 

Det er 2 ledige sommerjobber for ungdom mellom 15 og 18 år ved Vevelstad sykehjem.

Det er ledige sommerjobber for ungdom samt arbeidsleder ved plan og ressursetaten i perioden
24.6.2019 – 19.07.2019.

Har du et egnet område å tilby for å anlegge en ny og forskriftsmessig oppført SHMIL-gjenvinningsstasjon på?
Anlegget skal brukes til innsamling av avfall i ulike containere ved metall, plast, tre, glass, kartong mv.

2 ledige sommerjobber for ungdom mellom 15 og 18 år.

Søknadsfrist 26. mai 2019.

 

 

Bli kjent med lokal geologi

Vevelstad kommune vil med dette legge ut egen kystsoneplan, som del av Kystplan Helgeland til 2. gangs høring.

Høringsfrist 24.mai 2019

Hver mandag fra kl 10 - 11

13.februar nasjonal komfyrvakt kampanje.

Alle trenger komfyrvakt!

Komfyrvakt redder liv.