Søknadsfrist 1. juni 2022

Kommunestyret i Vevelstad har vedtatt å utrede oppvekstsenter. Vi skal utrede tre ulike alternativer:

1. Dagens løsning

2. Oppvekstsenter

3. Utvidet økonomisk og administrativt samarbeid mellom områdene, altså kombinasjon av alternativ 1 og 2 i ulik grad.

Krav om bedriftskort for levering av avfall.

SHMIL har innført system for adgangskontroll for private, og ønsker samtidig at næringsdrivende og bønder som vil levere avfall til våre stasjoner, skal ha et «Bedriftskort» hos oss.

Kommunen har etter at krigen brøt ut fått flere henvendelser vedrørende krisen i Ukraina. På denne siden legger vi ut aktuell informasjon og lenker.

Leserinnlegg fra ordførerne på Sør-Helgeland

Kommunen vår er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen. Vi ber regjeringen støtte atomvåpenforbudet.

For mer informasjon ta kontakt med Helse- og omsorgsleder Elin Borkamo tlf: 902 64 704.