Forslagsfristen er 31. januar 2022.

Send oss begrunnede forslag til kandidater innen denne fristen.

Adressen er: john.kosmo@online.no. Forslag som ikke har nådd opp tidligere kan gjerne sendes inn på nytt.

Til inkludering av barn og unge 2022

Søknadsfrist 17.12.2021

Mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Søknadsfrist 6.12.2021

Se informasjon her (PDF, 79 kB)

Kokevarselet for Vevelstad vannverk er nå opphevet.

DistriktsMobilen har reduserte åpningstider

Les åpningstidene her (PDF, 126 kB)

                                       

         VED VEVELSTAD   HELSESTASJON:      

        

          TORSDAG 28.10.21 KL 09.00 – 14.00     

          TORSDAG: 04.11.21 KL 09.00 – 14.00

           

           VISTHUS FORSAMLINGSHUS:

          ONSDAG: 03.11.21 KL 13.00-15.30

           

  • Ingen timebestilling    
  • Vaksinen er gratis for alle i risikogruppen    

               

            VELKOMMEN

Mvh Elin Vasseng, konst. Helsesykepleier.

For mer informasjon ta kontakt med Helse- og omsorgsleder Elin Borkamo tlf: 902 64 704.

Invitasjon til kurs for unge bønder på Radisson blu hotell, Bodø 22. - 24.10.2021

Invitasjon til kurs (PDF, 136 kB)

Påmeldingsskjema (PDF, 135 kB)

Foreløpig program (PDF, 282 kB)                                         

 

Vevelstad kommune ønsker å tilrettelegge et boligfelt, og ønsker med dette et forslag på mulige områder fra grunneiere, men ikke på dyrket eller dyrkbart areal

 

For å kunne øke innbyggertallet i kommunen og gjøre kommunen mer attraktiv for innflytting ønsker kommunen at det legges til rette for bl.a. nye boligfelt eller å kunne foreslå boligtomt til de som ønsker det. 

 

Kommunen er per dags dato ikke kjent med initiativ fra private grunneiere for å få regulert nye boligfelter. Vevelstad kommune ønsker å være en pådriver og initiativtaker til å foreslå og legge grunnlaget for etablering og regulering av nye boligfelt.


I forbindelse med den påbegynte revisjonen av kommuneplanens arealdel forventes det at det vil komme inn innspill og private forslag for nye bolig- og hytteområder - eller en kombinasjon av disse. Planarbeidet forventes å bli vedtatt tidligst sommeren 2022. Deretter kan detaljreguleringsplaner for vedtatte områder utarbeides.


I tillegg til mulige innspill og forslag fra privatpersoner kan kommunen omregulere sine egnete områder i eksisterende reguleringsplaner, slik at man raskere skal kunne tilby kommunale boligtomter.

 

Vi legger vekt på at områder som overordnete myndigheter fraråder å bli planlagt utbygget til andre formål, f.eks. dyrka mark, skal vernes om. Dyrka mark er en mangelvare i kommunen og utgjør et viktig ressursgrunnlag for landbruksproduksjon og -næring, som flere innbyggere får sine inntekter i fra.

Ta kontakt med kommunen på e-post post@vevelstad.kommune.no eller ring 75 03 80 00.

Under "Kultur, Idrett og Fritid" er det laget nye spennende sider. Her finner dere informasjon om Lomsdal-Visten nasjonalpark, Visit Vevelstad og Trollfjell UNESCO Global Geopark.

Følg link her