Utdeling fra Ingrid og Ulbert D. Wisthus legat

 Formannskapet i Vevelstad har vedtatt at det for 2024 skal tildeles midler fra Ingrid og Ulbert D. Wisthus legat. 

Legatets formål er 

"å yte tildeling av økonomiske midler til personer i Vevelstad sokn, som har gjort seg særlig fortjent til det ved manuelt arbeid ".  

Alle kan komme med forslag på verdige kandidater, og det skal være begrunnet.

 

Forslag sendes til: post@vevelstad.kommune.no

 

Frist: 8.mai 2024