Søknadsfrist er forlenget til 15. juli 2022

Ny høring - Forslag til reguleringsplan for Lauknes industri- og næringsområde.

 

Sør-Helgeland krisesenter er sommerstengt i ukene 27, 28, 29 og 30.

De som har behov for kontakt, henvender seg til Helgeland krisesenter i Mosjøen tlf 75 17 36 99 i dette tidsrommet. De ivaretar både samtaler per telefon, personlige samtaler på senteret og botilbud.

Info fra legekontoret:

I sommer f.o.m 24.juni t.o.m. 19.august, vil telefontiden på legekontoret være endret. De vil være kl.9-11.30 og 12.30-14. Ellers er åpningstider som vanlig, og man ringer legevakt 116117 når man trenger lege utenom telefontid. 113 om det står om liv. 22.august går vi tilbake til normalen. God sommer! Hilsen Bente og Lockhart.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for at frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

 

Søknadsfristen er 1.september.

 

Kommunestyret i Vevelstad har vedtatt å utrede oppvekstsenter. Vi skal utrede tre ulike alternativer:

1. Dagens løsning

2. Oppvekstsenter

3. Utvidet økonomisk og administrativt samarbeid mellom områdene, altså kombinasjon av alternativ 1 og 2 i ulik grad.

Kommunen har etter at krigen brøt ut fått flere henvendelser vedrørende krisen i Ukraina. På denne siden legger vi ut aktuell informasjon og lenker.

Leserinnlegg fra ordførerne på Sør-Helgeland

Kommunen vår er dypt bekymret for den alvorlige trusselen som atomvåpen utgjør mot lokalsamfunn verden over. Vi mener at innbyggerne våre har rett til å leve i en verden fri for atomvåpen. Enhver bruk av atomvåpen, enten bevisst eller på grunn av feil eller uhell, vil ha katastrofale, omfattende og langvarige konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Derfor støtter vi FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og oppfordrer den norske regjeringen til å bli del av avtalen. Vi ber regjeringen støtte atomvåpenforbudet.

For mer informasjon ta kontakt med Helse- og omsorgsleder Elin Borkamo tlf: 902 64 704.