Informasjon om fugleinfluensa på ville fugler og dyr

I 2023 var det et stort utbrudd av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) på ville fugler, særlig den truede måkearten krykkje ble rammet. Så langt i 2024 har det ifølge en EFSA-rapport for perioden desember 2023 – mars 2024 og Veterinærinstituttets siste statusrapport vært færre påvisninger enn i fjor. Likevel ser vi at utbredelsen av viruset som forårsaker fugleinfluensa er stor, og det er et stort genetisk mangfold blant sirkulerende virus. Fugleinfluensa er i tillegg påvist hos flere pattedyr, blant annet rødrev i Norge, og drøvtyggere i USA. 

Meld fra om syke eller døde ville fugler og dyr.

 Det gjør dere via «varsle-knappen» på nettsidene våre (matilsynet.no). Alle meldinger som kommer inn vil bli vurdert av Mattilsynet lokalt, og ved behov blir det tatt ut prøver. Selv om vi ikke tar prøver av alle fugler og dyr vi får meldinger om, er informasjon likevel verdifull for oss. Den hjelper oss med å oppdage og vurdere utviklingen av et mulig utbrudd så tidlig som mulig. 

 

 

Brev om fugleinfluensa på ville fugler og dyr (PDF, 57 kB)

Håndtering av HPAI på ville fugler (PDF, 729 kB)