KORONAVIRUSET

 

Nye anbefalingene for covid-19 - 11.04.2022

Hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer og føler deg syk. Du trenger ikke lenger teste deg, og du trenger ikke å være hjemme fire dagar ved covid-19. Kontakt lege hvis du har behov for helsehjelp. Testtilbudet i kommunene vil fortsette en stund til.

Regjeringen opphevet tirsdag 5. april rådet om å holde seg hjemme i 4 døgn etter koronasmitte (se Langsiktig strategi for å normalisere kvardagen på regjeringa.no). 

Oppdaterte anbefalingar

Anbefalingene om covid-19 som gjelder er:

 • Hald deg heime viss du føler deg sjuk, og unngå kontakt med personar som har risiko for å bli alvorleg sjuke dersom du har nyoppståtte luftvegssymptom.
 • Du treng ikkje halde deg heime i 4 døgn.
 • Kontakt lege viss du har behov for helsehjelp.
 • Du treng ikkje testa deg med sjølvtest. Viss du likevel har fått ein positiv test, gjeld dei same råda om å halde deg heime viss du føler deg sjuk.
 • Du treng heller ikkje registrere positive sjølvtestar hos kommunen.
 • Det gjeld eigne anbefalingar for dei som har auka risiko for å bli alvorleg sjuke med covid-19 på Råd og informasjon til risikogrupper og pårørande (fhi.no).

Sjå meir om kva du gjer ved Nyoppståtte luftvegssymptom (fhi.no).

 

Sjølvtestar vil framleis vere tilgjengelege

I ein overgangsperiode vil det vere tilgjengelege sjølvtestar i kommunane for dei i befolkninga som likevel ønsker å testa seg. Råda ved positiv og negativ test er dei same; hold deg heime viss du føler deg sjuk.

 

25. mars 2022

Det er i dag registrert 4 nye tilfeller av smitte i Vevelstad.

 

23. mars 2022

Det er registrert 5 nye tilfeller av smitte i Vevelstad i perioden 19. mars - 22. mars.

 

11. mars 2022

Ingen nye smittetilfeller registrert i Vevelstad onsdag og torsdag denne uken.

 

9. mars 2022

Det er registrert 6 nye tilfeller av smitte i Vevelstad i perioden 5. mars - 8. mars.

 

4. mars 2022

Det er registrert 9 nye tilfeller av smitte i Vevelstad i perioden 1. mars - 4. mars.

 

28. februar 2022

Det er i dag registrert 4 nye tilfeller av smitte i Vevelstad.

 

25. februar 2022

Det er i dag registrert 4 nye tilfeller av smitte i Vevelstad. 

 

24. februar 2022

Det er i dag registrert 2 nye tilfeller av smitte i Vevelstad. 

 

23. februar 2022

Det er i dag registrert 7 nye tilfeller av smitte i Vevelstad. 

 

22. februar 2022

Det er i dag registrert 6 nye tilfeller av smitte i Vevelstad.

 

21. februar 2022

Det er siden lørdag 19. februar registrert 11 nye tilfeller av smitte.

 

18. februar 2022

Det er i dag registrert 3 nye tilfeller av smitte i Vevelstad.

 

17. februar 2022

Det er i dag registrert 5 nye tilfeller av smitte i Vevelstad.

 

16.februar 2022

Det er i dag registrert 4 nye tilfeller av smitte i Vevelstad.

 

14. februar 2022

Det er i dag registrert 3 nye tilfeller av smitte i Vevelstad.

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Alle skoleelever, barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

 

12. februar 2022

Regjeringen har i dag, lørdag 12. februar, fattet vedtak om endringer i koronatiltakene.

Alle endringene gjelder fra kl. 10.00 lørdag 12. februar 2022


 

Overordnede råd om smittevern til befolkningen

 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptomer. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg hvis du ikke har symptomer.
 • Ved positiv koronatest anbefales det at voksne holder seg hjemme i fire dager.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt.

 

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorlig sykdom ved koronasmitte, må du selv vurdere risikoen for smitte og egen risiko for alvorlig sykdom mot behovet for kontakt med andre. Dette gjelder også for dem som ikke er vaksinerte. 
 • Om du har høy risiko for alvorlig sykdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i perioder med mye smitte.
 • Mer om risikogrupper for koronasykdom på helsenorge.no

 

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikke lenger generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nylig oppstått luftveissymptom, bør du holde avstand til andre, særlig til personer i risikogrupper.
 • Med et høyt smittepress som nå, bør grupper som fremdeles ha økt risiko for alvorlig sykdom, begrense antallet nærkontakter.

 

Munnbind

 • Det er ikke lenger påbud om å bruke munnbind.
 • Er du nærkontakt med personer i risikogrupper og om du har luftveissymptomer eller forkjølelse, bør du bruke munnbind. Se hvem som er i risikogruppene på helsenorge.no  
 • Er du i en risikogruppe eller uvaksinert, bør du bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte, dersom det er vanskelig å holde avstand til andre.

 

Testing

 • Om du har luftveissymptom som nylig har oppstått bør du teste deg for koronasykdom.
 • Om du ikke har symptom og bor sammen en som er smittet, trenger du ikke teste deg.
 • Dersom du får positiv selvtest hjemme, bør du registrere dette i kommunens system for å spore smitte. En positiv selvtest blir ikke registrert på helsenorge.no, og vil ikke bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikke er fullstendig vaksinert, om du for eksempel mangler oppfriskingsdose, bør du ta ny test på en teststasjon og få bekreftet den positive selvtesten.
 • Det er ikke nødvendig med bekreftende test for dem som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått hatt koronasykdom de siste 3 månedene.
 • Test deg ved symptom. Barn i barnehagealder og skoleelever er unntatt. Det er ikke lenger nødvendig å teste seg dersom du ikke har symptom.

Isolasjon

 • Dersom du blir smittet med korona er det ikke lenger et krav at du må isolere deg.
 • Har du fått bekreftet koronasmitte bør du holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet til du har vært feberfri i et døgn. Hold avstand til andre i hjemmet og bruk munnbind.
 • Alle skoleelever, barn i grunnskolealder og yngre, trenger ikke holde seg hjemme i fire døgn om de blir smittet med korona. Disse barna trenger bare holde seg hjemme dersom de er syke og kan gå på skolen eller i barnehagen når de har vært feberfrie i 24 timer.  

 

Smittesporing

 • Om du blir smittet med korona trenger du ikke lenger informere nærkontaktene dine om smitten.

 

Skoler, barnehager og SFO

 • Skoler, barnehager og SFO kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

 

Universiteter, høyskoler og fagskoler

 • Universitet, høyskoler og fagskoler kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger påbud om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften. 

 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følger overordnede råd om smittevern til befolkningen.
 • Arbeidsgivere må selv vurdere hvilket behov de har for å hindre smitte og gi retningslinjer for sine ansatte. Det er viktig å legge forholdene til rette på arbeidsplassene slik at risikogrupper har nødvendig fleksibilitet.

 

Arrangement og sammenkomster

 • Arrangører kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.
 • Det er ikke lenger krav til arrangører om størrelsen på arrangementer og sammenkomster. Det er heller ikke krav om å tilrettelegge for avstand mellom deltakere.  
 • Det er ikke lenger krav om at driften skal være smittevernfaglig forsvarlig etter covid-19-forskriften.

 

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Regjeringen opphever krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for å kunne holde åpent for bibliotek, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.
 • Disse virksomhetene kan ha normal drift som følger de overordnede rådene om smittevern til befolkningen.

 

Inn og utreise

 • Regjeringen har opphevet forskriftfestete krav ved reiser inn til Norge. Nå gjelder de ordinære rådene om smittevern, som for eksempel å teste seg om en har symptom.
 • Det er fortsatt ikke en normal tilstand i mange land. Flere land har strenge restriksjoner og smitteverntiltak for dem som vil reise dit. 

 

Ved reise til og fra Svalbard gjelder fortsatt særlige krav

 • Det er fortsatt krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt fra dette kravet er de som kan dokumentere at de er fastboende på Svalbard eller at de er fullvaksinerte eller har vært gjennom koronasykdom.
 • Alle som ankommer Svalbard skal fremdeles teste seg for covid-19 innen 24 timer etter ankomst.

 

 

Regjeringa har i dag, laurdag 12. februar, fatta vedtak om endringar i koronatiltaka.

Alle endringane gjeld frå kl. 10.00 laurdag 12. februar 2022

 

 

Råd om smittevern

 • Ha god hand- og hostehygiene
 • Følg vaksinasjonsprogrammet
 • Test deg ved symptom. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom.
 • Ved positiv koronatest bør vaksne halde seg heime i fire dagar.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymra for eigen helse eller for barnet ditt.

 

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Dersom du har risiko for alvorleg sjukdom ved koronasmitte, må du sjølv vurdere risikoen for smitte og eigen risiko for alvorleg sjukdom mot behovet for kontakt med andre. Det gjeld også for dei som ikkje er vaksinerte. 
 • Om du har høg risiko for alvorleg sjukdom bør du rådføre deg med legen din om du bør skjerme deg i periodar med mykje smitte.
 • Sjå meir om risikogrupper for koronasjukdom på helsenoreg.no

 

Avstand og sosial kontakt

 • Det er ikkje lengre generelt råd om 1 meters avstand i samfunnet.
 • Dersom du har nyleg oppståtte luftvegssymptom, bør du halde avstand til andre, særleg til personar i risikogrupper.
 • Med eit høgt smittepress som no, bør grupper som framleis har auka risiko for alvorleg  sjukdom, avgrense talet på nærkontaktar.

 

 

Munnbind

 

Testing

 • Om du har luftvegssymptom som nyleg har oppstått bør du teste deg for koronasjukdom.
 • Om du ikkje har symptom og bur saman med nokon som er smitta, treng du ikkje teste deg.
 • Dersom du får positiv sjølvtest heime, bør du registrere dette i kommunen sitt system for å spore smitte. Ein positiv sjølvtest blir ikkje registrert på helsenorge.no, og vil ikkje bli vist i koronasertifikatet.
 • Dersom du ikkje er fullstendig vaksinert, om du til dømes manglar oppfriskingsdose, bør du ta ny test på ein teststasjon og få stadfesta den positive sjølvtesten.
 • Det er ikkje naudsynt med stadfestande test for dei som har fått oppfriskingsdose (booster) eller er grunnvaksinerte og etterpå har gått gjennom koronasjukdom dei siste 3 månadane.
 • Test deg ved symptom. Barn i barnehagealder og skuleelevar er unntatt. Det er ikkje lenger naudsynt å teste seg dersom du ikkje har symptom."

 

Isolasjon

 • Dersom du blir smitta med korona er det ikkje lenger eit krav at du må isolere deg.
 • Har du fått stadfesta koronasmitte bør du halde deg heime i 4 døgn frå symptoma starta og til du har vore feberfri i eitt døgn. Hald avstand til andre i heimen og bruk munnbind.
 • Alle skuleelevar, barn i grunnskulealder og yngre, treng ikkje halde seg heime i fire døgn om dei vert smitta med korona. Desse barna treng berre halde seg heime dersom dei er sjuke, og dei kan gå på skulen eller i barnehagen når dei har vore utan feber i 24 timer.  

 

Smittesporing

 • Om du blir smitta med korona treng du ikkje lenger informere nærkontaktane dine om smitten.

 

Skular barnehagar og SFO

 • Skular barnehagar og SFO kan ha normal drift som følgjer overordna råd om smittevern til befolkninga.
 • Det er ikkje lenger påbod om at drifta skal være smittevernfagleg forsvarleg etter covid-19-forskrifta. 

 

Universitet, høgskular og fagskular

 • Universitet, høgskular og fagskular kan ha normal drift som følgjer overordna råd om smittevern til befolkninga.
 • Det er ikkje lenger påbod om at drifta skal være smittevernfagleg forsvarleg etter covid-19-forskrifta. 

 

Arbeidsliv

 • Arbeidslivet generelt kan ha normal drift som følgjer overordna råd om smittevern til befolkninga.
 • Arbeidsgjevarar må sjølv vurdere kva behov dei har for å hindre smitte og gje retningsliner for sine tilsette. Det er viktig å leggje tilhøva til rette på arbeidsplassane slik at risikogrupper har naudsynt fleksibilitet.

 

Arrangement og samankomstar

 • Arrangørar kan ha normal drift som følgjer dei overordna råda om smittevern til befolkninga.
 • Det er ikkje lengre krav til arrangørar om storleiken på arrangement og samankomstar. Det er heller ikkje krav om å leggje til rette for avstand mellom deltakarar.
 • Det er ikkje lengre krav om at drifta skal være smittevernforsvarleg etter covid-19-forskrifta.

 

Smittevernfagleg forsvarleg drift

 • Regjeringa opphevar krav til smittevernfagleg forsvarleg drift for å kunne halde opent for bibliotek, museum, bingohallar, bowlinghallar, symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssenter, kjøpesenter, butikkar, varemesser, mellombelse marknadar, fornøyelsesparkar, leikeland, spelehallar og liknande.
 • Desse verksemdene kan ha normal drift som følgjer dei overordna råda om smittevern til befolkninga.

 

Inn og utreise

 • Regjeringa har oppheva forskriftsfesta krav ved reise inn til Noreg. No gjeld dei ordinære råda om smittevern, som til dømes å teste seg om ein har symptom.
 • Det er framleis ikkje ein normal tilstand i mange land. Fleire land har dei strenge restriksjonar og smitteverntiltak for dei som vil reise dit.  

 

Ved reise til og frå Svalbard gjeld framleis særlege krav

 • Det er framleis krav om test før avreise til Svalbard. Unntatt frå dette kravet er dei som kan dokumentere at dei er fastbuande på Svalbard eller at dei er fullvaksinerte eller har vore gjennom koronasjukdom. 
 • Alle som kjem til Svalbard framleis teste seg for covid-19 innan 24 timer etter at dei har kome fram.

 

 

 

11. februar 2022

Det er i dag registrert ett nytt tilfelle av smitte i Vevelstad.

De smittede er i isolasjon i 4 dager og kan gå ut av isolasjonen om de har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende medikamenter. Det betyr at noen av de som tidligere er smittet, allerede er ute av isolasjon.

Sjekkliste for deg som har testa positivt for korona

 

10. februar 2022

Det er pr. torsdag 10.02.2022 registrert 3 nye smittede i Vevelstad.

De smittede er i isolasjon i 4 dager og kan gå ut av isolasjonen om de har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende medikamenter. Det betyr at noen av de som tidligere er smittet, allerede er ute av isolasjon.

Sjekkliste for deg som har testa positivt for korona

 

8. februar 2022

Det er pr. tirsdag 08.02.2022 registrert 5 smittet i Vevelstad.

 

7. februar 2022

Det er pr. mandag 07.02.2022 registrert 1 ny smittet i Vevelstad.

Antall personer i isolasjon er 2.

 

 

3. februar 2022

Det er pr dags dato registrert 2 smittede personer i Vevelstad.

 

2.februar 2022

Koronasmitte

Det er registrert koronasmitte i Vevelstad og det er forventet at smitten øker i hele landet. Vevelstad kommune overvåker situasjonen kontinuerlig, og det er så langt ikke behov for ytterligere tiltak. Vi ber innbyggerne følge de nasjonale råd og regler som til enhver tid gjelder.

Link: https://www.helsenorge.no/koronavirus/

 

2. februar 2022

Regjeringen har, tirsdag 1. februar, fattet vedtak om endringer i covid-19 -tiltak

Alle endringene gjelder fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022

Du finner detaljert informasjon om endringene på regjeringen.no

Her er en oversikt over endringene

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det betyr i praksis at skoler og barnehager går til grønt nivå.

Høyere utdanningsinstitusjoner

 • Det er fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Regjeringen anbefaler at høyskoler, universiteter og fagskoler legger opp til at studenter kan være fysisk til stede ved undervisning.
 • Høyere utdanningsinstitusjoner behøver ikke følge anbefalingen om 1 meters avstand ved undervisning.

Organisert idrett og fritidsaktiviteter

 • All organisert idrett og fritidsaktiviteter kan foregå som normalt.

Arbeidsliv

 • Regjeringen anbefaler at folk holder 1 meter avstand til hverandre
 • Regjeringen anbefaler at arbeidsgivere selv vurderer hvor mye bruk av hjemmekontor som er riktig for den enkelte arbeidsplass. Ved en slik vurdering bør arbeidsgiver legge vekt på sannsynlighet for smitte på arbeidsplassen og hvor sårbar virksomheten er for et høyt, samtidig sykefravær.
 • Arbeidsgivere bør ta hensyn til at det er mulig å holde avstand på arbeidsplassen.

Serveringssteder

 • Det er ikke lenger skjenkestopp for serveringssteder
 • Det er heller ikke krav om bordservering
 • Serveringssteder skal legge til rette for at alle kan holde 1 meter avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter, for eksempel dansing.

Arrangementer og sammenkomster

 • Det er ingen begrensninger på hvor mange gjester du kan ha hjemme, eller antall deltakere på private eller offentlige sammenkomster.
 • Det er fortsatt krav om smittvernfaglig forsvarlig drift (se under)
 • 1-meterskravet gjelder ikke for personer som sitter på faste tilviste plasser.
 • Det betyr at det er mulig å fylle alle plassene i en sal når alle i publikum sitter på en tilvist plass.

Testing, smitte og isolasjon

 • Isoleringstiden for deg som er smittet er nå fire dager.
 • Du som er smittet, kan avslutte isolering etter fire dager, hvis du har vært feberfri i minst 24 timer.
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære en som er smittet har ikke lenger plikt til å være i smittekarantene  
 • Regjeringen anbefaler at du som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som er smittet, tar en selvtest hver dag i fem døgn etter siste nærkontakt med den som er smittet.
 • Hvis du ikke kan holde avstand til den som er smittet, anbefaler regjeringen at du tester deg hver dag i isoleringsperioden og i tillegg fem dager etter dette -til sammen ni dager.
 • Utover dette er det kun de som har symptomer som bør teste seg.
 • Regjeringen anbefaler at husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til en som er smittet bruker munnbind innendørs på offentlige steder. Du bør unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • I tillegg bør du følge med på symptomer under hele testperioden. Hvis du får symptomer, bør du holde deg hjemme og ta en selvtest.
 • Barn i grunnskolealder eller yngre behøver kun test ved symptomer. Det gjelder også når det er smitte i husstanden

Smittesporing

 • Hvis du er smittet, bør du selv informere dine nærkontakter. Kommunen kan hjelpe deg ved behov.
 • Du bør registrere positiv selvtest hos kommunen.
 • Regjeringen anbefaler at du også registrerer positiv test i appen Smittestopp.

Avstand og sosial kontakt

 • Anbefalingen om 1 meters avstand til andre enn hustandsmedlemmer gjelder fortsatt.
 • Anbefalingen om 1 meter avstand gjelder ikke for barn i barnehage og på barneskole
 • Anbefalingen om avstand gjelder ikke for voksne som arbeider med barn, unge og sårbare grupper
 • Regjeringen anbefaler fortsatt å bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand til andre.

Munnbind

 • Det er påbudt å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand til andre i butikker, på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, i taxi og på innendørs stasjonsområder.
 • Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift betyr at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meter avstand til personer som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.
 • Virksomheten må ha rutiner for god hygiene, godt renhold og lufting.
 • Disse virksomhetene skal drives smittevernfaglig forsvarlig for å kunne holde åpent: Biblioteker, museer, bingohaller, bowlinghaller, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbassenger, treningssentre, kjøpesentre, butikker, varemesser, midlertidige markeder, fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende.

 

27. januar 2022

Informasjon om selvtester, PCR og registrering av positivt testresultat

 

Har du fått positivt resultat på selvtest 

 

Registrer det her

 

 

Når du registrerer deg via lenken, får Vevelstad legekontor ditt testresultat.

 

 

Har du symptomer, ta en selvtest

 • Helsedirektoratet anbefaler at alle med symptomer på covid-19 tar en selvtest. Etter avtale med kommunelegen kan du få utlevert selvtest fra kommunen.
 • Alle som tester positivt på selvtest skal i isolasjon i seks døgn og selv informere nærkontakter.

         Informasjon om isolasjon på helsenorge.no

 

 

Registrering av positivt resultat på selvtest

 • Hvis du får positivt resultat på selvtest (testen viser at du har covid-19) ber vi om at du registrerer deg.
 • For at vi skal holde oversikt over smittesituasjonen, er det viktig at flest mulig registrerer positivt testresultat.
 • Du registrerer det positive testresultatet via link på kommunens hjemmeside. Du trenger BankID eller tilsvarende ID for å logge deg inn på KS Fiks smittesporing.

 

Om selvtester og sikkerhet

 • Positive resultater av selvtester er meget sikre. Hvis testen viser at du er smittet, kan du regne med at det er riktig.
 • Det er ingen smittevernfaglig grunn til å ta en ny test for å bekrefte positivt resultat av en selvtest.

 

Du som har tre vaksinedoser bør ikke ta PCR for å bekrefte positiv selvtest

 • Du som har fått oppfriskingsdose (boosterdose) eller har fått to vaksinedoser og hatt covid-19 i løpet av de siste tre månedene, bør ikke lenger ta PCR for å bekrefte positivt resultat av en selvtest. (Positivt resultat betyr at testen viser at du har covid-19.)
 • Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommunene og på laboratoriene. For ikke å øke belastningen på kommunene og laboratoriene, er det viktig at du ikke tar PCR hvis du ikke har behov for det.
 • Hvis du er i en av gruppene under, ta kontakt med kommunelegen for å få tatt PCR (eller annen test) for å bekrefte resultatet av selvtesten:
 • Barn opp til 16 år (på grunn av vaksine)
 • Uvaksinerte
 • Personer i risikogrupper
 • Personer som ikke har fått tre doser og trenger koronasertifikat

 

 

 

20. januar 2022

Ved luftveissymptomer 

 • Alle som er syke bør holde seg hjemme og ha lav terskel for å teste seg.

Avstand og redusert kontakt mellom personer

 • Alle bør holde 1 m avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Unngå klemming og håndhilsning.
 • Voksne anbefales å redusere antall nærkontakter
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
 • Ha god hånd- og hostehygiene.

Vaksine

Alle som er anbefalt covid-19-vaksine oppfordres til å ta den. 

Det vil bli vaksinering mellom kl.10.00 -13.00 på torsdagene framover. De som fikk dose 2 for 20 uker siden eller mer kan da møte til vaksinering.

Hvis noen ennå ikke har fått vaksine og ønsker dette, eller det er noen som mangler dose 2, kan de få det nå.

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

 

 

3. januar 2022

Testing før skolestart tirsdag 04.01.2022

Ansatte som har vært på reise og tror de kan ha vært utsatt for smitte, skal melde seg til testing mandag morgen 03.01.2022. For elever som har vært ut på reise og tror de kan ha vært utsatt for smitte skal foreldre avtale testing av sine barn med legekontoret i løpet av mandagen.

 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Anbefalt bruk av munnbind dersom du ikke kan holde 1 m avstand
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

 

 

 

14. desember 2021

 

Fra midnatt, natt til 15. desember, innfører regjeringen strengere nasjonale råd og regler for å begrense smitte av korona.

De strenge smitteverntiltakene er satt inn for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron.

Vevelstad kommune har ikke innført strengere tiltak enn de nasjonale.

 

Praktiske konsekvenser:

 • Kommunestyremøtet 15. desember gjennom føres som planlagt, men på grunn av antallbegrensing må eventuelle publikummere henvende seg i resepsjonen i god tid før møtestart. 

 • Begrenset adgang til administrasjonen på rådhuset. Flere ansatte har hjemmekontor, og besøkende bes kontakte saksbehandler/ansatte per telefon. 

 

 

Vi oppfordrer alle til å følge rådene om en tredje dose med vaksine, og ta kontakt med legekontoret for avtale om vaksinering.

 

Les de oppdaterte rådene og reglene her

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/

 

 

 

13. desember 2021

Vaksinering

Koronavaksinering på legekontoret torsdag 16. desember 2021 kl. 10.00 - 13.00

Da kan de som er 65+ og som fikk dose 2  15.juli eller før, komme og få dose 3.

Det er også mulig for de som er 45+ og som fikk dose 2 for 5 måneder siden eller mer og få dose 3.

Det vil si, at dere som har fått dose 2 17. juni eller før, nå kan få dose 3.

Er det noen som mangler dose 2 er det også mulig for dere å komme denne dagen.

 

 

 

 

10. desember 2021

Nasjonale smittevernråd fra FHI:s side fra 09.12.2021 –

Forbehold om endringer på kort varsel!

 • Hold avstand og redusert kontakt mellom personer
 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Unngå klemming og håndhilsing.
 • Voksne anbefales å redusere antall nærkontakter
 • Treff andre utendørs når det er mulig.
 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. 
 • Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
 • Regjeringen har fra 09.12.2021 innført midlertidig nasjonalt påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder, og hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter. Regjeringen anbefaler også nasjonalt å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand. Påbudet gjelder ikke for barn under 12 år, for personer som av medisinske eller andre grunner ikke kan bruke munnbind eller mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på et serveringssted

Det er også gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i andre situasjoner på  offentlig sted der det er mye folk og det er vanskelig å holde avstand og i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing

 

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

9. desember 2021

Vaksinering

Koronavaksinering på legekontoret Torsdag 16. desember 2021 kl. 10.00 - 13.00

Da kan de som er 65+ og som fikk dose 2  15.juli eller før, komme og få dose 3.

Det er også mulig for de som er 45+ som fikk dose 2 for 6 måneder siden og få dose 3.

Dvs at dere som har fått dose 2 17.juni eller før, nå kan få dose 3.

Er det noen som mangler dose 2 er det også mulig for dere å komme denne dagen.

 

3. desember 2021

Regjeringens nasjonale anbefalinger - 2. desember 2021


Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Hold gjerne en meters avstand der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
• Det er anbefalt å ta i bruk hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester. Anbefalingen går ut på at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.
• Det er anbefalt å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten, samt på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
• De som kommer fra utlandet må teste seg innen 24 timer.

 

Link til FHIs side med mer info om Koronavirus:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

 

1. desember 2021

Oppdaterte smittevernråd fra 30.11.2021 fra Regjering og Folkehelseinstituttet 

 

Fra 01.12.2021 er det gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det er også gitt nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Det kan gis lokale eller regionale påbud om bruk av munnbind dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig. 

Følgende personer er anbefalt å teste seg:

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus!

Smittesporing:

Dersom du er smittet, eller foresatt til en som er smittet, er du oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing.

 

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper

 

Link til FHIs side med mer info om Koronavirus:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

 

16. november 2021

Etter en helhetlig vurdering kan planlagte arrangementer gjennomføres.

Kommunens helsetjeneste er likevel sårbar, og situasjonen blir fortløpende og nøye vurdert. Ved et større smitteutbrudd i kommunen eller i regionen, kan det være aktuelt med nye tiltak.

Vi ber derfor innbyggerne og næringslivet i Vevelstad om å ha gode rutiner for smitteverntiltak.

 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Test deg for covid-19 hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder både vaksinerte og ikke-vaksinerte. For barn gjelder egne anbefalinger
 • Ha god hånd- og hostehygiene
 • Hvis du tilhører en risikogruppe, følg råd til personer i risikogrupper https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/risikogrupper/

 

 

 

12. november 2021

 

Restriksjoner på arrangement

 

For å begrense risikoen for smitte av coronavirus, innfører Vevelstad kommune strengere restriksjoner for arrangement.

Planlagte offentlige arrangement helga 13-14. november og julemessa ved Vevelstad sentralskole 25. november avlyses.

Beslutningen om å avlyse arrangementene er tatt med hjemmel i smittevernloven § 4-1, og ut fra en vurdering av hvilke konsekvenser et smitteutbrudd kan få for helsetjenesten i Vevelstad.

Sammen med kommunelegen, vil kommunestyret i Vevelstad vurdere situasjonen på nytt på sitt møte onsdag 17. november. Det vi da bli tatt stilling til hvilke restriksjoner som vil gjelde framover.

Regjeringen har i dag innført en rekke nasjonale tiltak for å få kontroll på smittespredningen av coronavirus. Regjerningen er bekymret for oppblomstring av smitte nasjonalt. Det er også registrert mange smittede i flere av kommunene på Sør-Helgeland.

Vevelstad kommune er mer sårbare enn andre ved et større smitteutbrudd. Dette fordi vi har færre helsearbeidere vi kan sette inn hvis trykket på helsetjenestene øker, eller hvis legekontoret eller sykehjemmet får smitte.

Kommunen overvåker situasjonen fortløpende, og vi ber dere følge med på kommunens hjemmeside for å holde dere oppdaterte.

 

 

11. november 2021

 

Dersom du har symptomer på covid-19, mistanke om det eller vært nærkontakt, kan det være behov for å ta en selvtest.

Kontakt kommunelegen på telefon 750 37 100 for å få vite når selvtest kan benyttes, hvordan få utdelt tester og oppfølging av testresultatet.

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hygiene. 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

 

2. november 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hygiene. 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

 

22. oktober 2021

Det er registrert ett tilfelle av korona-smitte i Vevelstad.

 

Dette er det første tilfelle vi har registrert i vår kommune siden pandemien startet for halvannet år siden.

Personen ble smittet utenfor kommunen og er nå i isolasjon. Kommunen har gjennomført smittesporing, og nærkontakter er satt i karantene og testes for mulig smitte.

 

Kommunen har god beredskap for å håndtere covid-smitte, og kommunelegen har god kontroll på situasjonen. Det er derfor ikke nødvendig å sette inn smitteverntiltak ut over de generelle rådene som gjelder. Det vil si å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene.

 

Dersom du har symptomer på smitte eller har mistanke om at du kan være smittet, ring legekontoret for avtale om testing.

 

 

 

28. september 2021

 

Lørdag 25. september klokken 16.00 gikk Norge over til “normal hverdag med økt beredskap”.

Med økt vaksinasjonsdekning i befolkningen og en ny fase av pandemien er mange smitteverntiltak for befolkningen tatt bort. Denne fasen kalles normal hverdag med økt beredskap.

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder fremdeles. Andre råd og tiltak kan tas i bruk lokalt eller nasjonalt dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig.

Du finner mer informasjon på www.fhi.no

 

 

17. september 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

 

1. september 2021

 

Vevelstad kommune ber om at unødvendige reiser til områder med smitte unngås for å redusere smittespredning. Arbeidspendlere og skoleelever bes om å holde avstand og redusere antall nærkontakter. Vevelstad kommune minner om generelle råd og anbefalinger for å hindre smittespredning. Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak.

 

 

 

31. AUGUST 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

Generelle smittevernråd for reiser innenlands ved covid-19-pandemien 

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme.
 • God hygiene. 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste.

 

 

 

30. august 2021

 

Vevelstad kommune har bakvaktsordning med lege Kjetil Johansen på Vega frem til fredag kl 0900.

 

 

28. august 2021

 

Legekontoret har vanlig åpningstid. Status vedrørende bakvaktavtale med ekstern lege kommer 30.august.

 

26. august 2021

 

Kommunelegen i Vevelstad vil være i karantene frem til og med 3.september på grunn av kontakt med en pasient utenfor kommunen, som i ettertid har fått påvist Covid19. FHI er konsultert i saken, og vurderer grad av kontakt som usannsynlig for smittespredning. Karantene blir gjennomført som et føre-var-prinsipp. Pasienter med avtalt legetime vil bli kontaktet. Legekontorets ordinære åpningstid gjelder. Ny oppdatering i morgen, 27. august, kl. 14.00.

 

 

17. august 2021

 

Generelle smittevernråd for reiser innenlands ved covid-19-pandemien 

De generelle rådene for smittevern er: 

 • Syke personer skal holde seg hjemme 
 • God hygiene 
 • Redusert kontakt mellom personer, og hold minst 1 meter avstand til andre enn dine nærmeste 

 

Avstand og hostevaner

God avstand til andre og gode hostevaner er avgjørende for å begrense smitte fra luftveien hos en som er smittet med covid-19.  

 • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Prøv å hoste/nyse i et papirtørkle (som du kaster etterpå), eller i albuekroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig.
 • Håndhygiene utføres etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette.

Les mer om avstandsråd:

 

 

 

 

12. august 2021

 

Skolestart 

Når skolen starter i høst åpner vi på grønt nivå. Det vil si at vi skal tilstrebe en normal skolehverdag. Vi har fokus på god håndhygiene, og ønsker ikke at det skal foregå klemming og håndhilsing på skolen.

 

Alle som har luftveissymptomer må være hjemme, og ingen som er syke skal møte på skolen.

 

Smittevernnivået kan endres hvis smittesituasjonen endrer seg.

 

Barnehage

Barnehagen starter opp på grønt nivå, men skal samtidig følge alle smittevernråd. Det vil si at ingen syke, verken barn eller voksne skal være i barnehagen.

Vi skal også fortsette med god håndhygiene og holde minst en meters avstand (kun en familie i garderoben av gangen).

 

2. august 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

Folkehelseinstituttet har alltid oppdatert informasjon om koronapandemien

 

Er du usikker på hvilke råd og tiltak som gjelder for deg? Ta koronasjekk på nett. 

Ta testen her

 

Her finner du lenke til de siste nasjonale bestemmelsene

 

 

9. juli 2021

Info fra legekontoret - Vaksineringsstatus

 

Nå er vi oppe i 230 satte 1.doser.

Gjenstår kun få personer i risikogruppen, og har såvidt begynt på 55-64 år uten underliggende sykdommer.

Helsepersonell og brannpersonell blir ferdig uken som kommer. Barnehagepersonell og lærere blir prioritert framover nå.

Vi tror og håper at i løpet av august skal alle som ønsker vaksine ha fått minst en dose.

Fra neste uke og de to ukene som følger, vil dere treffe Elin Vasseng på legekontoret.

God sommer! Mvh Bente

 

 

8. juli 2021

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

Minst en meter avstand er hovedregelen.

 • Hold avstand til de du ikke bor med.  
 • Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre (som i kø), gir mindre risiko for smitte.
 • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
 • Kortvarige passering av andre gir liten risiko for smitteoverføring.   
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

Minst to meter avstand er særlig anbefalt når du skal være ekstra forsiktig, for eksempel hvis du er i en situasjon der du:  

 • er i kontakt med personer som har covid-19 (personer som er i isolering)   
 • er i kontakt med uvaksinerte personer i risikogrupper, når det er mye smitte i samfunnet   
 • deltar på aktivitet med kraftig pusting (synging, trening med høy intensitet osv.)  

For mer info se link fra folkehelseinstituttet her www.fhi.no

 

 

 

21. juni 2021

Info fra legekontoret - Vaksineringsstatus

 

Vi er nå ferdige med gruppen 65+.

Har så vidt begynt på gruppen 55-64 år med underliggende sykdom/risikogruppe.

Etter dem følger risikogruppene 45-54 år og 18-44 år. Når vi er ferdige med disse begynner vi på resten av 55-64 år osv.

Til nå har 176 personer mottatt 1.dose, og 136 personer har fått både dose 1 og 2.

Denne uka vil 18 til få 1.dose, og neste uke 24 stk. Lengre fram vet vi ikke.

 

Mvh Bente E. S. Solsem

Sykepleier/ Helsesekretær

 

10. juni 2021

 

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene. 
 • Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     
 • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

For mer info se link fra folkehelseinstituttet her www.fhi.no

 

 

 

12. mai 2021

‘Info fra legekontoret – vaksineringsstatus

 

Vi er nå helt på slutten av gruppen 65+.

Når disse er ferdig, begynner vi med 55 år-64 år.

Det diskuteres på nasjonalt hold om gruppen 18-25 år skal prioriteres,

men det er foreløpig ikke kommet noen beskjed om dette.

Vi har på det meste mottatt 18 doser i uka, men det har hovedsakelig vært 6-12.

Det er per dags dato 6 uker mellom dose 1 og 2.

Når vi begynner med de under 65 år uten underliggende sykdom, blir intervallet mellom dosene økt til 12 uker.

FHI har forespeilet at antall doser vi mottar skal øke.

De sier også at de vil prøve å gjøre sommerferien litt mer forutsigbar med at vi får vite i litt bedre tid enn nå, hvor mange doser som kommer hver uke.

Så langt har informasjonen om antall glass kommet 1,5 uke i forveien.

 

Noen har lurt på hvorfor vi ber de av dere som ønsker vaksine om å ta kontakt.

Andre steder har de gjerne et eget vaksinekontor der de som jobber der kun jobber med det som har med covid-vaksinering å gjøre.

Her hos oss er dette en jobb som gjøres på legekontoret/helsestasjonen i tillegg til den jobben vi allerede har.

Derfor har vi ønsket å få vite hvem som vil ha, slik at vi slipper å bruke tid på å ringe til de som ikke ønsker vaksine.’

 

Mvh Bente E. S. Solsem

Sykepleier/ Helsesekretær

Vevelstad legekontor

 

 

7.mai 2021

Vevelstad kommune følger de gjeldende nasjonale retningslinjer, se link fra Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttets forside www.fhi.no

Arrangementer, samlinger og aktiviteter

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-Norge/

Vevelstad kommune minner om generelle råd til alle i befolkningen: 

Husk god hånd- og hostehygiene. 

Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     

Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

 

27. april 2021

17.mai feiring i Vevelstad kommune

Ingen 17. mai arrangement i offentlig regi fra kommunen i år.

For øvrig gjelder det til en hver tid gjeldene nasjonale og lokale retningslinjer for alle arrangement.

 

 

16. april 2021

Covid-19 smittevern


På grunn av smittesituasjonen i regionen minner Vevelstad kommune om tidligere anbefaling om tiltak for å hindre smittespredning.

- Vi ber alle som har oppholdt seg i Brønnøy om å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak; sørg for økt avstand og færre nære kontakter.

- Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a reduksjon i antall kontaktpunkter.

- Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

Generelle råd til alle i befolkningen 

Husk god hånd- og hostehygiene. 

Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     

Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.

Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

12. april 2021

Covid-19 utbrudd i Brønnøy kommune

 

- Vi ber alle som har oppholdt seg i Brønnøy om å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak; sørg for økt avstand og færre nære kontakter.

- Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a reduksjon i antall kontaktpunkter.

- Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

 

Generelle råd til alle i befolkningen 

 • Husk god hånd- og hostehygiene. 
 • Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     
 • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

 

 

 

 

25. mars 2021

Covid19 tiltak og råd påsken 2021

Forbudt med skjenking av alkohol over hele landet.

Forbudt med innendørs organisert idretts-og fritidsaktiviteter for voksne.

Du kan maks ha to gjester på besøk i tillegg til egen husstand. Både barn og voksne teller med i antallet. Ha få kontakter og de samme over tid. Du bør begrense den sosiale kontakten mest mulig.

Treningssenteret stenges, men innbyggere kan få tilbud om rehabilitering og behandling.

Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.

Én-meteren blir nå til to-meteren. Råd om bruk av munnbind der to meters avstand ikke kan overholdes.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell, og kan ikke teste seg ut på dag nummer tre som i dag.

Anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.

Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.

Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.

 

 

 

16. mars 2021

Treningssenteret åpnes den 22. mars med forbehold om bemanning. Stenging av treningssenteret i påsken vil bli vurdert.

 

Generelle råd til alle i befolkningen 

 • Husk god hånd- og hostehygiene. 
 • Hold god avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.     
 • Risikoen for smitte er høyere inne enn ute (særlig i små og dårlig ventilerte rom).
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
 • Bruk av munnbind kan være et godt smitteverntiltak. Gjør egne vurderinger vedrørende bruk.

 

 

13. mars 2021

På grunn av uavklart smittesituasjon i Brønnøy er følgende vedtak fattet for Vevelstad:

 - Til alle som har fritidseiendom i Vevelstad; Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå og strenge lokale tiltak, bør du følge anbefalingene og reglene som gjelder i hjemkommunen din.

 - Treningssenteret stenges med umiddelbar virkning.

 - Vevelstad sykehjem har redusert besøksadgang, men det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt. Dette gjøres som et forebyggende smitteverntiltak.

 - Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

 - Vi oppfordrer kunder som handler på Coop Vevelstad om å bruke munnbind.

 - Vi ber alle som har oppholdt seg i Brønnøy om å være ekstra oppmerksomme på smitteverntiltak; sørg for økt avstand, færre nære kontakter. 

 - Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

 - Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a. reduksjon i antall kontaktpunkter.

 

 

 

12. mars 2021

 

På grunn av uavklart smittesituasjon i Brønnøy er følgende vedtak fattet:

Treningssenteret stenges med umiddelbar virkning.

Vevelstad sykehjem har redusert besøksadgang, men det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt. Dette gjøres som et forebyggende smitteverntiltak.

Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Vi oppfordrer kunder som handler på Coop Vevelstad om å bruke munnbind.

Elever ved Brønnøysund vgs. går i ventekarantene inntil situasjonen i Brønnøy er avklart.

Vi oppfordrer sterkt alle å unngå unødvendige reiser ut av kommunen, og at matvarer handles lokalt.

Vi ber arbeidspendlere hjelpe til å minske risikoen for importsmitte fra Brønnøy ved bl.a. reduksjon i antall kontaktpunkter.

 

 

 

 

9. mars 2021

Koronainformasjon

Personer som reiste med Widerøes flygning WF 713 søndag 7. mars med avgang Trondheim kl. 15.25 og ankomst Brønnøysund kl. 16.10 må teste seg så snart som mulig. Inntil prøvesvar foreligger skal person/-ene være i karantene.

 

 

 

22. februar 2021

Oppdatert nasjonale smittevernregler

Private sammenkomster og arrangement:

Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses. Reglene for arrangementer er som følger:

Se link fra folkehelseinstituttet 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

 

 

11. februar 2021

Koronavaksinasjon i Vevelstad - Oppdatering fra helsestasjon og legekontor

 

I løpet av uke 6 vil vi ha vaksinert 43 personer med første dose fra aldersgruppe 75 +, personer i risikogruppe og helsepersonell.

Ca 20% av vaksinene er prioritert til helsepersonell.

Pasienter ved Vevelstad sykehjem er ferdig vaksinert med andre dose.

Det varierer hver uke hvor mange doser som ankommer kommunen.

Vi vil fortsatt ta kontakt på telefon for å avtale tid for vaksinering.

 

 

 

3. februar 2021

Situasjon 3. februar 2021

Fra og med onsdag kveld er det ingen personer i karantene/isolasjon.

Skole og barnehage er åpnet på gult nivå.

Legekontor har vanlig drift fra og med 2. februar.

Fysioterapi, treningssenter og annen fysisk aktivitet åpnes med normal drift fra og med 2. februar.

Rådhuset er åpent fra og med 2. februar.

Som et smitteverntiltak oppfordres Distriktsmobilens sjåfører og kunder å bruke munnbind. Munnbind kan fåes av sjåføren.

Vevelstad sykehjem har åpnet for besøkende.

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen, blir status fortløpende oppdatert.

 

1.februar 2021

Situasjon 1.februar kl. 17.00

Ytterligere Covid19-tester er gjennomført, og fremdeles kun én positiv koronatest. Syv personer er fortsatt i karantene/isolasjon.

Skole og barnehage er åpnet på gult nivå.

Legekontor har vanlig drift fra og med 2. februar.

Fysioterapi, treningssenter og annen fysisk aktivitet åpnes med normal drift fra og med 2. februar.

Rådhuset er åpent fra og med 2. februar.

Som et smitteverntiltak skal Distriktsmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Vevelstad sykehjem er stengt for besøkende som et forebyggende smitteverntiltak. Det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt.

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen, blir status fortløpende oppdatert. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 3. februar kl. 17.00.

 

 

31. januar 2021

Situasjon 31. januar kl. 17.00

Gjenstående smittesporingsarbeid er ferdigstilt per 31. januar. Smitte-, karantene- og isolasjonssituasjon er uendret. Fremdeles kun én positiv koronatest.

Skole og barnehage åpnes den 1. februar på gult nivå.

Legekontor har redusert kapasitet til og med 3. februar 2021.

Fysioterapi vil være tilgjengelig fra og med den 4. februar 2021.

Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Vevelstad sykehjem er stengt for besøkende som et forebyggende smitteverntiltak. Det er løpende kontakt med pårørende, og helsetjenester blir ivaretatt. 

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen, blir status fortløpende oppdatert. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 1.februar kl. 17.00.

 

29. januar 2021

 

Situasjon 29. januar kl. 10.00

Gjenstående smittesporingsarbeid antas ferdigstilt i løpet av dagen. Smitte-, karantene- og isolasjonssituasjon er uendret. Fremdeles kun én positiv koronatest. Vurdering av barnehage- og skolesituasjon blir tatt 31. januar.

Legekontor har redusert kapasitet til og med 3. februar 2021.

Fysioterapi vil være tilgjengelig fra og med den 4. februar 2021.

For å hjelpe våre innbyggere som av ulike grunner ikke kommer seg på butikken – ta kontakt med Coop marked for bestilling, så får du hjemkjørt varene av Distriktsmobilen.

Som et smitteverntiltak skal Distriksmobilens sjåfør og kunder bruke munnbind. Munnbind kan fås av sjåføren.

Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen blir status fortløpende oppdatert. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 31. januar kl. 17.00.

 

28. januar 2021

 

Situasjon 28. januar kl. 16.00

Det er ingen endringer siden forrige statusoppdatering. Status Covid19-testresultat er uendret – kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon.

Ny informasjon kommer 29. januar kl. 10.00.

 

Situasjon 28. januar kl. 10.00

Status Covid19-testresultat er uendret – kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon. Ny informasjon kommer kl. 16.00

Legekontor er stengt til og med 3. februar 2021.

Fysioterapi vil være tilgjengelig fra og med den 4. februar 2021.

For å hjelpe våre innbyggere som av ulike grunner ikke kommer seg på butikken – ta kontakt med Distriktsmobilen, tlf. 950 83 011 så får du hjemkjørt varer fra Coop Vevelstad.

 

27. januar 2021

 

Situasjon 27. januar kl. 16.00

Status Covid19-testresultat er uendret – kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon. Hvis det skjer endringer i smittesituasjonen blir status oppdatert kl. 20.00. Ved uendret situasjon blir status oppdatert 28. januar kl. 10.00.

 

Situasjon 27. januar kl. 12.00

Vevelstad kommune har mottatt flere prøveresultat, men fremdeles har vi kun én -1- positiv test. Person, og husstanden, som har testet positivt ankom kommunen kvelden den 24. januar, og har vært i karantene siden ankomst. Personen og husstanden er nå i isolasjon. Ny informasjon kommer kl. 16.00.

 

Situasjon 27. januar kl. 09:30

Første positive Covid19-test i Vevelstad er bekreftet.

Kommunen har iverksatt tiltak iht. planverk. Pågående smittesporingsarbeid pågår. Vevelstad kommune telefon: 75 03 80 00. Epost: post@vevelstad.kommune.no Ytterligere informasjon vil bli gitt kl. 12.00.

 

Situasjon

Én tilflytter i Vevelstad har testet positivt for koronaviruset. Smittesporingsarbeid pågår, og inntil kommunen får en bedre situasjonsoversikt stenges barnehage, skole og sykehjem fra og med 27.01.21. Meldingen om positivt prøvesvar kom sen kveld 26. januar, og vedkommende er isolert. Smittesporing ble umiddelbart satt i gang, og fortsetter i dag. Alle nærkontakter av den smittede vil bli testet. Tilbud om fjernundervisning gis ved eventuell viderestegning av skolen.

Dette er det første registrerte smittetilfellet i Vevelstad. Det er viktig at vi alle følger smittevernreglene og retningslinjene fra våre myndigheter. Vi ber våre innbyggere å i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosiale omgang.

 Vi oppfordrer også alle til å følge med på helsemyndighetenes sider: www.fhi.no  og www.helsenorge.no    

 

Allbrukshallen og Vevelstad sentralskoles aula stenges for arrangementer.

Treningssenteret holdes stengt.

Rådhuset holdes stengt.

 

 

25.januar 2021

Informasjon om innreiseregistreringssystemet

 1. Kommuner som ønsker utvidet tilganger, eks. grensekommuner og kommuner med karantenehotell, bes så raskt som mulig å skrive en kortfattet søknad om behovet for tilgangen (se vedleggene for mer informasjon om søknaden). Tilgangen gis på kommunenivå og ikke brukernivå. Det er fokus på personvernet, og derfor gis ikke denne tilgangen automatisk ut til alle. Kommunen kan sende dette direkte inn selv til innreise@dsb.no.
 2. Kommuner med karantenehotell bes bidra til å oppfordre innreisende som benytter karantenehotell om å oppdatere reiseinformasjonen sin i systemet. Reisende som krysser av i innreiseregistreringen for at de skal i karantene på karantenehotell, trenger ikke lenger oppgi postnummer (oppdatering kommer i løpet av de nærmeste dagene). Derfor må dette oppdateres i etterkant og den reisende kan gjøre dette selv når de ankommer karantenehotellet og vet hvilken kommune de er i/hvilket postnummer de skal oppgi. Se mer i vedlegget. 

Les mer om Søknad om utvidet tilgang til reiseregistreringssystemet her (PDF, 676 kB) 

Les mer om Nasjonalt søk i saksbehandlerportalen her (PDF, 529 kB)

 

22. januar 2021

Vevelstad kommune sine retningslinjer for skjenkesteder:

Det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22:00. Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.
Med matservering menes det at det i forbindelse med bestilling av alkohol må også nytes mat. Det er ikke tillatt å nyte bare alkohol.

 

18. januar 2021

Møte i lokalt beredskapsråd i dag. Dagens ordning forlenges. Ny vurdering tas 26. januar 2021.

 

15. januar 2021

 Krav om innreiseregistrering

Alle som kommer til Norge fra røde land/områder må registrere seg før de krysser grensen. Det gjelder også for norske statsborgere.

Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt.

Se mer informasjon og lenke til innreiseregistering her                                                                                               

 Se film på Facebook med informasjon om krav til registrering av reise for alle som skal reise til Norge, publisert av dsb - direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap.

https://fb.watch/2-O49j9qGQ/

 

4. januar 2021

Innføring av flere nasjonale smitteverntiltak


Selv om vi ikke har kjent covid-19 smitte i Vevelstad kommune vil kommunen innføre flere nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar 2021.

For mer informasjon les her  (PDF, 86 kB)

 

21. desember 2020

Vevelstad kommune forbereder seg på gjennomføring av vaksinering mot Covid-19
Det nærmer seg mulighet for oppstart av vaksinering mot Covid-19 i Vevelstad kommune. Nøyaktig når vaksinene er klare og vaksineringen kan starte, vet vi ikke ennå. Vaksinen vil bli sendt ut i flere omganger og nøyaktig antall har vi ikke oversikt over ennå.

Kommunen har ansvar for å sørge for at alle målgrupper som oppholder seg i kommunen skal få tilbud om gratis vaksine. Vaksineringen består av to doser. Minimum 21 dager etter første dose skal andre dose settes. Full effekt av vaksinen inntrer 1 til 2 uker etter andre dose er gitt.

Vaksinasjon mot Covid-19 gis etter følgende prioritet:
1. Beboere ved Vevelstad sykehjem.
2. Hjemmeboende personer over 85 år med oppfølging fra hjemmetjenesten.
3. Personer over 85 år uten bistand fra kommunal hjelpetjeneste.
4. Personer over 75 år.
5. Personer over 65 år.
6. Personer under 65 år med risikofaktorer for alvorlig sykdom:
Diabetes, fedme, kronisk lungesykdom, nyresykdom, kreft, nedsatt immunforsvar eller hjerte-kar sykdom.
Vevelstad kommune vil sende ut innkalling med tilbud om vaksine etter gjeldende prioriteringsliste.

Personer med folkeregistrert adresse utenfor Vevelstad kommune, men som midlertidig oppholder seg her må ta kontakt med Vevelstad legekontor.
Det samme gjelder for personer under 65 år i risikogruppe, som har fastlege i en av våre nabokommuner.
Vi vil vaksinere alle som bor fast eller midlertidig i vår kommune. Dersom bosted er i Brønnøy med fastlege på Vevelstad - må dere forholde dere til egen bostedskommune.
Det vil fortløpende bli gitt oppdatert informasjon via kommunenes hjemmesider.

For mer informasjon om Koronavaksinasjon se

https://www.fhi.no/

27. november 2020

Kriseberedskapsmøte den 26.11.20 legger opp til at Allbrukshushallen og aula ved Vevelstad sentralskole stenges for arrangementer og aktiviteter fra uke 51 i år til 1. februar 2021.

Alle henvendelser med spørsmål rundt korona og arrangementer sendes til kommunens postmottak: post@vevelstad.kommune.no

 

09. november 2020

I Vevelstad har vi så langt ikke hatt en eneste positiv Covid 19-test!
Vi ber nå alle bidra i en dugnad slik at vi kan unngå smitteutbrudd i vår kommune.

Les mer her (PDF, 2 MB)

 

28. oktober 2020

Nye nasjonale og lokale innstramninger

Den nasjonale veileder er oppdatert med endringer i covid-19 forskriften: 

- nye karanteneregler for arbeidsreisende, les mer her

- nye regler for antall deltakere i private sammenkomster, les mer her

 

16. oktober 2020

Innholdet i innreisekarantenen i covid-19-forskriften – turister/besøkende i Norge

Helsedirektoratet ønsker med dette å informere landets fylkesmenn om følgende vurdering
knyttet til innholdet i reisekarantene etter covid-19-forskriften.

Bakgrunn


Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått henvendelser fra fylkesmenn, kommuner,
næringsdrivende og privatpersoner med spørsmål om innholdet i karanteneplikten ved innreise
til Norge. Det stilles blant annet spørsmål ved hva turister/besøkende kan foreta seg i Norge
innenfor rammen av karantenereglene. Spørsmålene har i hovedsak dreid seg om:
- Bosted – hva som er egnet oppholdssted, om turister/besøkene kan bo i "felleskarantene" som
for eksempel i hytter o.l
- Aktiviteter – om turister kan utføre aktiviteter som fiske, fjellvandring mv. mens de er i
karantene

 

25. september 2020

  

22. september 2020

Det er publisert ny anbefaling for serveringssteder (kap. 14)

«Serveringssteder med skjenkebevilling bør gjennomføre frivillig registrering av kontaktinformasjon til gjestene».

 

17. september 2020 

HDI (Helsedirektoratet) har kommet med endringer i covid-19 forskriften, gjeldende fra 14. september 2020.

Bl.a. om Testing, isolasjon, smittesporing og karantene

Les også nyheter på FHI (Folkehelseinstituttet), her.

 

10. september 2020

«I forbindelse med økt smitterisiko knyttet til kronaviruset bes alle ansatte å forholde seg til gjeldende nasjonale retningslinjer. De finnes på hjemmesider hos https://www.regjeringen.no/no/id4/, https://www.fhi.no/ og https://www.helsedirektoratet.no/.

Vurderer du som ansatt å reise innenlands i områder med høy smitte, eller utenlandsreise, må dette avklares med leder».

31. august 2020

PROSEDYRE COVID-19 TESTING

 • Pasienter som opplever symptomer på covid-19 / luftveissymptomer skal kontakte legekontoret på telefon 750 37100.
 • Pasienter med de aktuelle symptomer bes komme til eget lokale eller bli sittende i bil utenfor legekontoret for testing.
 • Sykepleier på legekontoret kommer ut til pasienten ikledd smittevernutstyr og tar test.
 • Testen blir så gjort klar til sending og sendes til Bodø ved neste postsending

19. august 2020

«I forbindelse med økt smitterisiko knyttet til kronaviruset bes alle ansatte å forholde seg til gjeldende nasjonale retningslinjer. De finnes på hjemmesider hos https://www.regjeringen.no/no/id4/, https://www.fhi.no/ og https://www.helsedirektoratet.no/.

Vurderer du som ansatt utenlandsreise, må dette avklares med leder».

10. juli 2020

Lenke til UDs reiseinformasjon finner du her

Lenke til Folkehelseinstituttets smittevernråd ved reiser

27. mai 2020

  

14. mai 2020

Vevelstad kommune åpner Rådhuset for besøkende fra 14. mai 2020 i tidsrommet fra kl. 10.00 – 14.00.

Publikum må i forkant gjøre avtale med den enkelte saksbehandler før konsultasjonen, og smittevernreglene (se under) skal følges.

 

4. mai 2020

Rådhuset og folkebiblioteket åpner for besøkende 

 

Åpning av Rådhuset i Vevelstad

Kriseledelsen i kommunen har i møte 30.4.2020 besluttet å åpne opp Rådhuset for besøkende fra mandag 4. mai 2020.

Besøkende, som har behov for konsultasjon, må på forhånd avtale tidspunkt for møtet direkte med saksbehandler,

Ved ankomst vil du bli hentet i foajeen av den du skal møte.

 

Renhold og avstand

Det er viktig at de nasjonale føringene overholdes, så som avstand minimum en meter, bruk av håndvask med såpe eller sprit. Er man forkjølet eller har annen antydning til sykdom, skal man ikke møte opp på Rådhuset, men heller ta samtale via telefon.

For øvrig kan man kontakte kommunen på hovednummeret 75038000 i tidsrommet 10.00-14.00, eller direkte til saksbehandler på telefonnumrene som er oppgitt på kommunens hjemmeside http://www.vevelstad.kommune.no/

 

Åpning av folkebiblioteket fra 4. mai 2020

Folkebiblioteket vil også være åpent for publikum fra og med 4. mai 2020.

Her er viktig at det inntil videre kun er maksimum fire besøkende samtidig, og at nasjonale føringer overholdes med tanke på renhold og avstand.

 

 

22. april 2020 - Råd om fritidsreiser innenlands

 

  

15. april 2020 - oppheving av lokale karantenebestemmelser, vedtatt av Vevelstad Formannskap

 

Klikk på denne teksten for å lese hele vedtaket. (PDF, 174 kB)

 

7. april 2020 - Påskehilsen

 

3. april 2020 - Ny forskrift utvidede karanteneregler i Vevelstad kommune, vedtatt av Vevelstad kommunestyre 2. april 2020

23. mars 2020 – hjelp til helsetjenesten

20. mars 2020 – Forbud om å bo på hytte utenom bostedskommune.

 

19. mars 2020 – Informasjon om hjelpetelefon.

18. mars 2020 – Ønske om å kartlegge frivillig helsepersonell.

For å sikre fortsatt god beredskap innen helse og omsorg i kommunen ber vi nå alle med helsefaglig bakgrunn/erfaring innenfor tjenesten, og personer som kan bidra på annet vis, kontakte konstituert helse- og omsorgsleder Agnethe Aarstrand.
Send SMS eller ring tlf. 90 26 47 04.
Vi takker hjertelig for alle bidrag - sammen blir vi sterke i en krevende situasjon.

17. mars 2020 – Hjelp til innkjøp for personer i karantene.

 

  

16. mars 2020 - Vedtak om utvidet karantenebestemmelser i Vevelstad kommune

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen i Vevelstad kommune mandag 16.03.20 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:Les fullstendig vedtak her (PDF, 160 kB)

 

16. mars 2020 - Bestemmelser rundt karantene

 
16. mars 2020 – lokale karantenebestemmelser

 

16. mars - Tilleggs info for Legekontoret, helsestasjon og psykiatri Vevelstad.

LEGEKONTORET:
Legetjenesten er under stort press i forbindelse med den situasjonen Norge er i nå. Folk oppfordres til å bruke legetjenesten med omhu. Akutte sykdommer og utredninger for alvorlige sykdommer prioriteres. Ta kontakt på telefon for avtaler og prøvetaking. IKKE KOM på legekontoret med mindre det er klarert på forhånd. Timebestillinger til årskontroller og forebyggende kontroller vil bli prioritert sist.

Følg fortløpende med på kommunens hjemmesider og FHI sine sider for Covid-19.

HELSESTASJON:
Vevelstad helsestasjon- og skolehelsetjeneste avlyser planlagte rutinekontroller, med unntak av oppfølging nyfødte og vaksinering. Avtalte samarbeidsmøter evalueres fortløpende og eventuelt gjennomføres med gjeldende forholdsregler, slik at det skal være trygt. Konstituert helsesykepleier er tilgjengelig på telefon 913 05 990 mandager, tirsdager og onsdager.

PSYKIATRITJENESTEN:
Vevelstad psykiatritjeneste har for tiden redusert kapasitet og betjenes per dags dato (16.03.20) av sykepleier Elin Vasseng. Det utføres individuelle konsultasjoner etter behov med gjeldende forholdsregler for at det skal være trygt. Det avtales fortløpende. Ved akutt sykdom ta kontakt med lege.

15.mars. 2020 – Forbud mot opphold på fritidseiendommer i kommunen.

Vevelstad kommune har innført forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning koronautbruddet. Forbudet gjelder personer som har fritidsbolig/hytte i kommunen, men er hjemmehørende i annen kommune.

14. mars 2020 – nye karantenebestemmelser for studenter og skoleelever.

Vevelstad kommunes kriseledelse har lørdag kveld vedtatt at studenter og skoleelever som kommer hjem fra studiesteder skal i karantene i 14 dager.

Dette gjelder alle studiesteder.

14. mars 2020 – oppfordring til å redusere sosialt samvær pga. Korona

Direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg: «Det er om å gjøre å være sammen med få folk slik at man kan holde avstand».

Helsedirektør Bjørn Guldvog kommer med en oppfordring til unge: «Jo flere dere tar på, på fest også, jo større risiko er det for å utbre smitten».

Guldvog tror de unge kan ta ansvar for at vi lykkes med å begrense smittespredning.

VI OPPFORDRER FOLK I ALLE ALDRE TIL Å TENKE SEG OM FØR ENHVER SOSIAL KONTAKT. SAMMEN VERNER VI OM DE MEST SÅRBARE I VÅRT SAMFUNN!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. mars 2020 – nye tiltak fra Vevelstad kommune:

Det blir vesentlig reduksjon av konsultasjonsvirksomhet på legekontoret inntil videre - som et tiltak for å begrense koronasmitte.

12. mars 2020 - Kommunal informasjon

Vevelstad kommune har tidligere iverksatt flere tiltak for å begrense smittespredning av Koronaviruset. Kommunen har i dag, 12. mars satt kriseberedskap. Kommunen hever beredskapsnivået, dette også i tråd med nasjonale helsemyndigheters bestemmelser.

Tiltak for Vevelstad kommune
· Beredskapsnivået heves. Det betyr blant annet at det opprettes kriseledelse i Vevelstad kommune.

· Skoler og barnehager stenges. Det samme gjelder kommunale tilbud som treningsstudio, dagaktivitetstilbud og «sosiale» tiltak i kommunal regi.

· Rådhuset stenger dørene for publikum, men har fortsatt telefon og mail åpen.

· Distriktsmobilen, som er en kommunal bestillingstransport tar ikke om bord personer med «luftveissymptomer», men kan frakte varebestillinger hjem til publikum.

· Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs stenges.

· Kurs og konferanser avlyses.

· Møter vurderes fortløpende.

· Det vil gå ut informasjon til alle kommunens innbyggere på SMS.

Situasjonen i Vevelstad kommune
Det er stor pågang hos kommunelegen, og vi ber om forståelse for at det kan ta tid før dere får svar. Sjekk gjerne Folkehelseinstituttets hjemmeside - www.fhi.no her finnes oppdatert informasjon og svar på mange type spørsmål.

 1. Har du spørsmål om smittesymptomer, reiseråd, tiltak mot smittespredning, gode hygienetiltak, karantene eller andre generelle spørsmål – ring Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015
 2. Folk som tror de kan være smittet av korona, skal ringe fastlegen sin eller legevakten på 116117. Telefon til Vevelstad legekontor er 750 37100
 3. Hvis du eller noen nær deg er alvorlig syk, skal du ringe medisinsk nødtelefon på 113

I Vevelstad er flere personer satt i karantene, men det er ingen som har fått påvist korona-smitte blant de som er testet.

Skoler og barnehager
Vevelstad sentralskole, Visthus oppvekstsenter og Storbjørka barnehage stenger dørene fra 12. mars. Familier henstilles til å finne gode løsninger innenfor sine rammer, men slik at en også beskytter de som trengs å beskyttes mot viruset. Skolene må sikre at elevene får den opplæring de har krav på. Rektor er i dag i ferd med å klargjøre hvordan skolene skal kunne tilby hjemmeundervisning til elevene.

Noen virksomheter må opprettholdes for å ivareta foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten og andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Mer om helsedirektoratets pålegg og tiltak kan leses her:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

10. mars 2020:

Til kommuner og medlemmene av Fylkesberedskapsrådet

Oppdatert informasjon fra Fylkesmannen.

Helsedirektoratet har utvidet anbefalingene om hvem som skal holde seg hjemme for å bremse smittespredning. Kort fortalt gjelder dette alle personer som har vært i et område med vedvarende smitte i løpet av de siste 14 dagene. Tiltakene fra helsedirektoratet kan leses her:https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/forsterker-tiltakene-for-a-bremse-smittespredning

Områdene som er definerte som områder med vedvarende smitte oppdateres fortløpende. Folkehelseinstituttet har oversikt over disse områdene her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/

I Nordland har det den siste uken vært vinterferie i skolen. Det er derfor nærliggende å anta at ansatte i din virksomhet eller skoleelever kan ha vært på vinterferie i Nord-Italia og kan ha blitt smittet av koronaviruset. Det er derfor viktig at disse ikke møter på jobb/skole i morgen for å hindre videre smitte. 

Områder med vedvarende smitte er under kontinuerlig vurdering. Ved en eventuell utvidelse til å gjelde andre land vil tiltaket med karantene ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at personer som har vært på ferie i andre deler av Europa, og kommet hjem nå, kan bli bedt om å gå i karantene på et senere tidspunkt.

Informasjon for befolkningen

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på våre nettsider og på helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.

Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117.