Tilskuddsordninger i jordbruket

Det er mange ulike tilskuddsordninger i jordbruket, med ulike formål. Vi har delt dem inn i 3 ulike kategorier,  tilskudd til jordbruksdrift, tilskudd til  tiltak i jordbruket og tilskudd ved bestemte hendelser i jordbruket.

I tillegg forvalter Landbruksdirektoratet flere mindre tilskuddsordninger. 

Følg denne linken for en oversikt over og informasjon om flere tilskuddsordninger.