Gjelder fra 4. desember 2019

Forbudet trer i kraft 1. januar 2020.

Spørreundersøkelsen foregår via mobiltelefon/SMS fom 10.oktober 2019

Bli kjent med lokal geologi

Hver mandag fra kl 10 - 11

13.februar nasjonal komfyrvakt kampanje.

Alle trenger komfyrvakt!

Komfyrvakt redder liv.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)  inviterer til å bli med i arbeidet for å styrke befolkningens egenberedskap!

Fra 1.november kommer jodtablettene i salg på apotekene.

Hvis du deler brønn med en eller flere skal den registreres