Helsestasjon

Helsestasjonen holder til i Forvikveien 135 (det gamle bankbygget), samme lokaler som legen.

Helsestasjonen er et gratis helsetilbud til alle barn og unge i alderen 0-20 år og deres foreldre. Målet er å fremme gode oppvekstsvilkår for barna og deres familier og forebygge sykdom og skade..

Hva tilbyr vi?

Hjemmebesøk til nyfødte

Helseundersøkelser av barn

Veiledning om barns grunnleggende behov, vekst og utvikling.

Ammehjelp

Foreldreveiledning

Vaksinering av barn etter anbefalt vaksinasjonsprogram

Oppfølging av barn med spesielle behov

Oppfølging av familier i vanskelige livssituasjoner

Fysioterapi

Skolehelsetjeneste

Reisevaksinering

Smittevern
 

Eksterne lenker:

Barnevaksinasjonsprogrammet

Ammehjelpen.no

Helsestasjonen

Kontaktinfo

Elin Vasseng
Helsesøster
E-post
Telefon 977 67 789
Mobil 977 67 789

Åpningstider

Partallsuker: 
Tirsdag og onsdag.
kl. 08.00 - 15.00

Oddetallsuker:    
Mandag, tirsdag og onsdag. kl. 08.00 - 15.00
(onsdager fra kl. 9.00 - 12.00 er helsesøster på sentralskolen)