Gudstjenester

Sted dato tidspunkt
Vevelstad kirke 24. desember 2017 kl 13.00
Vevelstad kirke 26. desember 2017 kl 10.30
Vevelstad kirke 21.januar 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 4.februar 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 18.februar 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 4.mars 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 18.mars 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 30.mars 2018 kl 10.30

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 978 74 646