Gudstjenester

Gudstjenester
Sted dato tidspunkt
Vevelstad kirke 20.januar 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 10.februar 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 3.mars 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 31.mars 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 19.april 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 21.april 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 12.mai 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 17.mai 2019 kl 10.00
Vevelstad kirke 9.juni 2019 kl 10.30
Vevelstad kirke 30.juni 2019 kl 10.30

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 978 74 646