Gudstjenester

Gudstjenester
Sted dato tidspunkt
Vevelstad kirke 14.oktober 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 4.november 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 2.desember 2018 kl 10.30
Vevelstad kirke 24.desember 2018 kl 13.00

Kontaktinfo

Jan Kristiansen
Kirkeverge
E-post
Telefon 75 03 73 24
Mobil 978 74 646