Kulturminner

5. og 6.mars 2018  hadde Vevelstad kommune besøk av direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen.

Han ble tatt med på befaring av ulike kulturminner begge dagene, i kuldegrader og sur landvind.

På kvelden 5.mars ble det avholdt et informasjonsmøte v/Kulturminnefondet.

25 frammøtte både fra Vevelstad, Brønnøy og Alstahaug fikk en interessant kveld med nyttig informasjon om muligheter til å søke om midler til ulike tiltak.

På hjemmesiden til Kulturminnefondet finner du elektronisk søknadsskjema, men også nyttige lenker til andre plasser å søke om midler.

Lenke til Kulturminnefondets hjemmeside finner du her