Jordbruk

Jordbruk er en viktig næring i Vevelstad. Det er ca. 35 aktive gårdsbruk i Vevelstad.

Jordbruket bidrar også til å skjøtte kulturlandskapet.

Kontaktinfo

Bjørnar Aarstrand
Leder Plan - og ressursavdelinga
E-post
Telefon 75 03 80 61