Kommunens og kommunestyrets representanter til diverse utvalg, råd, lag, organ og bedrifter

Kommunens og kommunestyret representanter og kontaktpersoner til diverse utvalg, råd, lag, organ og bedrifter
Organets navn Fast representant Varamedlemmer
Barnehagens samarbeidsutvalg Jens Martin Johansen Bente Elise S. Solsem
Skolens samarbeidsutvalg Sverre Johan Larsen Tommy Sandstad Hansen
Oppnevningsutvalget for konfliktrådsmeklere
Menighetsrådet Raymond Sommer Solfrid Fønnebø Strand
Kommunens Sentralforbund Ordfører Varaordfører
Helgelandkraft bedriftsforsamling Ordfører Varaordfører
Lomsdal/Visten nasjonalparkstyre Ken-Richard Hansen Kaia Aarstrand
Kom.Rev Trøndelag IKS Ordfører Varaordfører
Vevelstad historielag Ingrid Andreassen Karin Arnesen
SHMIL`s representantskap Ordfører Varaordfører
Generalforsamlinger/årsmøter i selskap hvor kommunen har aksjer/andeler Ordfører Varaordfører
Den norske kreftforening Sigrid Andersen