Viltnemnd

Viltnemnd
Faste medlemmer Vara medlemmer
Ingunn Sørensen 1. Raymond Sommer
Remy Lind 2. Åse Lohne Kristiansen
Veronica Olsen Nergård
Eilif Vasseng